Ontbijtsessie Klimaatakkoord & Bedrijventerreinen in Westfriesland

''In de Nationale Klimaatdoelen is vastgelegd dat de uitstoot van CO2 in 2030 met 49 procent moet zijn teruggebracht. Dit betekent: meer duurzame energie (en warmte) opwekken en fors energie besparen. Wat houdt het klimaatakkoord in voor de gemeenten en voor ondernemers en bedrijven op bedrijventerreinen? Het is tijd om informatie met elkaar te delen en afspraken te maken hoe we deze opgave met elkaar kunnen realiseren.''

Met deze stelling opende wethouder Harry Nederpelt (Medemblik) de ontbijtsessie die de Westfriese gemeenten samen met de RUD NHN op 18 oktober in zijn stad organiseerden.

De uitgenodigde bestuursleden van de ondernemersverenigingen in West-Friesland kregen tijdens de sessie veel informatie. Over het voorbereiden op de energietransitie, en over de vraag welke rol het bestuur van die verenigingen hierin kan spelen. Daarnaast kwam aan bod hoe gemeenten en ondernemers samen kunnen werken aan toekomstgericht ondernemen in de regio.

Ontbijtsessie Nederpelt CO2 klimaatakkoordOndernemers
Drie ondernemers uit de regio vertelden hoe zij zaken hebben aangepakt. Co Schilder (Corda Banket) en Jeroen Diekema (Vlaar Techniek) lieten zien welke duurzame stappen zij al hebben gezet. Fabian Onderdijk (Dutch Led Projects) nam de ondernemers mee in de collectieve aanpak op industrieterrein Hoorn 80.

Samenwerking
Wethouder Ben Tap (Hoorn) benadrukte het belang van samenwerking binnen de regio: “De ontbijtsessie is een eerste gezamenlijk initiatief om de duurzame doelstellingen binnen het bedrijfsleven in West-Friesland sneller en beter te realiseren. Goede samenwerking is nodig. De West-friese gemeenten zien een meerwaarde in een
Foto: Wethouders Ben Tap en Harry Nederpelt

structurele samenwerking met de stakeholders Westfriese Bedrijvengroep (WBG), Rabobank West-Friesland, Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord en de RUD NHN. De samenwerking begint met het stimuleren van energieneutraal ondernemen bij bedrijven en bedrijventerreinen.”

Beoogd effect
De kern van de samenwerking is het organiseren van inspiratie- en kennissessies voor bedrijventerreinen en specifieke branches, zodat ondernemers(verenigingen) samen het energieneutraal ondernemen gaan aanjagen. Het gezamenlijke aanjagen zorgt voor een eenduidige boodschap en goed advies voor bedrijven die vervolgstappen willen zetten.

Hieronder ziet u een samenvatting van de bijeenkomst (duur: 2 minuten)

Terug naar de nieuwsbrief