Portefeuilleverdeling Dagelijks Bestuur RUD NHN

De RUD NHN heeft voor de komende bestuursperiode een stevige ontwikkelopdracht en staat daarnaast voor diverse inhoudelijke uitdagingen. Om daar vanuit het dagelijks bestuur voldoende richting aan te geven is in de vergadering van 18 oktober besloten om de volgende portefeuilleverdeling te hanteren:

•        Michiel Uitdehaag (bestuursvoorzitter): Bedrijfsvoering en processen, contacten deelnemers,         

         algemene zaken, energietransitie en duurzaamheid.                       

•        Adnan Tekin (DB-lid namens Noord-Holland): IPO, Rijk en (handhavings)partners.

•        Theo Groot (DB-lid namens de Noordkop): Financiën, risicomanagement en P&C-cyclus.

•        Samir Bashara (DB-lid namens regio West-Friesland): Personeelszaken, HRM, SPP en cultuur.

         De heer Bashara is tevens aangewezen als plaatsvervangend voorzitter.

•        Ad Jongenelen (DB-lid namens regio Alkmaar): Juridisch, governance, Omgevingswet en OD NHN (RUD NHN

         2.0).

DB RUD NHN 2018 - 2022

(vlnr): Rob van Doorn (secretaris), Ad Jongenelen (Langedijk), Theo Groot (Hollands Kroon), Adnan Tekin (provincie Noord-Holland), Michiel Uitdehaag (voorzitter) en Samir Bashara (Hoorn).

 

Terug naar de nieuwsbrief