Alle hens aan dek in Noord-Holland Noord voor waterstof

De overgang van fossiele brandstoffen, zoals kolen, olie en aardgas, naar duurzame energiebronnen is in volle gang. Natuurlijk zijn ook onze deelnemende gemeenten en de omgevingsdienst samen aan de slag gegaan in de zoektocht naar alternatieve energiedragers. Waterstoftechnologie is daarvoor een goed en groen alternatief. In Noord-Holland Noord starten verschillende projecten om deze technologie verder te ontwikkelen.

Zo wordt in Alkmaar een faciliterend bedrijf opgezet, waar startende projecten voor waterstofproductie, ruimte en ondersteunende technologie kunnen huren. Op die manier kunnen bedrijven hun ontwikkelde technieken uitwerken van laboratorium- tot demonstratieschaal. Naast Alkmaar lopen er ook projecten in Hollands Kroon en Den Helder.
Artist impressie waterstoffabriek

Geen CO2

Technieken die daarbij veel worden toegepast zijn bijvoorbeeld elektrolyse en pyrolyse. Bij elektrolyse wordt met elektriciteit water gesplitst in waterstofgas en zuurstofgas. De verkregen waterstof wordt opgeslagen en kan dan als energiebron worden gebruikt. Bij pyrolyse wordt plantaardige- biomassa zo verhit dat die uit elkaar valt in kleinere bestanddelen. Afhankelijk van de temperatuur komen ook brandbare gassen vrij, waaronder waterstof. In beide processen komt geen CO2 vrij.

Waterstof aan wal

Een veelbelovend initiatief is het waterstof voor walstroomproject in Den Helder, waarbij schepen, die aan de wal liggen, hun elektriciteit verkrijgen via een waterstofinstallatie. Omdat de scheepsmotoren dan niet hoeven te draaien, scheelt dat in de uitstoot van CO2 en stikstof en verdwijnt ook de geluidsoverlast, die de motoren veroorzaken.

Elektrolyse uit zonneweide

Daarnaast wordt een productiefaciliteit ontwikkeld, waar elektrolyse plaatsvindt met behulp van stroom, opgewekt uit een zonneweide. Op die manier ontstaat groene waterstof, die geleverd wordt aan een nabijgelegen waterstofstation voor het weg- en scheepvaartverkeer. Hiervoor zal door Damen Shipyards in dit specifieke project zelfs een schip worden voorzien van waterstofaandrijving.

De komende tijd is het dus voor onze deelnemende gemeenten en de omgevingsdienst alle hens aan dek om te zorgen dat de overgang van fossiele brandstoffen naar alternatieve energiedragers snel wordt bereikt. Maar vooral met zo weinig mogelijk negatieve impact op de fysieke leefomgeving.

Terug naar de nieuwsbrief