Estafette van het bestuur

 1. Even voorstellen
  ‘Annette Groot, sinds mei 2019 wethouder in de gemeente Heerhugowaard. Ik heb onder andere milieu en ruimtelijke ordening (vergunningen), evenementenbeleid, inclusief vergunningen en de Omgevingswet in mijn portefeuille. In een verder verleden heb ik gewerkt als milieuadviseur bij de provincie en de Marine. Ook daarna als hoofd van de elektriciteitscentrale van de Marine en als leidinggevende binnen de Defensie Pijpleiding Organisatie (ondergronds transport van kerosine) was milieu een belangrijk item. Ik weet hoe belangrijk samenwerking is en welke meerwaarde het kan hebben.
  Ik ben lid van het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord, en vertegenwoordig de gemeente ook in drie andere gemeenschappelijke regelingen.’Annette Groot, wethouder Heerhugowaard
 2. Hoe kijkt u persoonlijk naar de samenwerking tussen de gemeenten en de Omgevingsdienst?
  'De Omgevingsdienst zie ik als een verlengstuk van de gemeente waar deskundige mensen werken die ons ondersteunen en adviseren op complexe milieuvraagstukken. Voor deze onderdelen is de Omgevingsdienst ‘zichtbaar’ maar er wordt ook gewerkt aan taken die wij als gemeenten niet zien en ik vind het belangrijk dat ook daar oog en aandacht voor moet zijn. De Omgevingsdienst plant en voert controles uit, handelt meldingen/vergunningen af en voert ook projecten uit. Als alles goed gaat, dan zien wij hier niets van, maar is de omgeving wel ‘stilletjes’ veiliger en gezonder  geworden. Een geruststellende gedachte!'
 3. Hoe draagt de OD NHN bij aan de beleidsdoelstellingen binnen uw gemeente?
  'De Omgevingsdienst maakt met zijn inzet en expertise de omgeving steeds gezonder en veiliger. Door ook in te spelen op klachten wordt voorkomen dat onze inwoners last ondervinden van bedrijfsactiviteiten. Zij zorgen voor een balans tussen werken en wonen.
  Ook voor duurzaamheid doen wij een beroep op de Omgevingsdienst en helpen zij om onze duurzaamheidsdoelstellingen te realiseren.'
 4. Op welke wijze heeft de Omgevingsdienst een positieve rol gespeeld en wat was die rol?
  'Als Heerhugowaard moesten wij een geluidsbelastingkaart en een actieplan geluid maken, een wettelijke verplichting. De Omgevingsdienst heeft dat voor ons en de regiogemeenten gedaan.
  Medewerkers van de Omgevingsdienst hebben een bijdrage geleverd aan onze Omgevingsvisie.
  Begin 2021 hebben we samen met medewerkers van de OD via de mastercirlemethodiek een basis gelegd voor de manier waarop wij bij complexe milieuvraagstukken, zoals nieuw geluidsbeleid, in de toekomst willen samenwerken.
  De Omgevingsdienst kijkt mee bij onze pilots voor de Intake- en Omgevingstafel.'
   
 5. Welke toegevoegde waarde heeft de OD NHN volgens u voor de regio Noord-Holland Noord?
  'De Omgevingsdienst is dé adviseur, maar ook (regionaal) een verbinder. Zij zien verbanden en overeenkomsten en leveren daarmee een zeer belangrijke bijdrage. Voorbeeld zijn de regionale werkgroepen die zich bezig houden met de benodigde acties en producten die gereed moeten zijn vóór de invoering van de Omgevingswet.'
 6. Welke uitdagingen ziet u in de loop van deze bestuursperiode voor de Omgevingsdienst?
  'Uiteraard de komst van de Omgevingswet. Een van de grootste wetswijzigingen van onze tijd! Het is al een paar keer uitgesteld, maar 1-7-2022 lijkt zeker. Ik verwacht bij inwerkingtreding nog wel problemen met de werking van het Digitaal Stelsel Omgevingswet. We moeten vanaf januari 2022 goed kunnen oefenen in de digitale samenwerkingsruimte. Ook zullen we voor alle regels die wij nu hebben de zogenaamde toepasbare regels moeten maken. En moet de organisatie voorbereid worden op werken met de nieuwe (ruimere?) regels. Wat kan er wel? ‘Ja, mits’ in plaats van ‘Nee, tenzij’. Dit geldt voor ons als gemeente en voor alle ketenpartners. Laten we elkaar daarin ondersteunen en versterken.
  Ik zie ook een uitdaging in het werkend krijgen van het nieuwe zaaksysteem. Dit en alle andere ontwikkelingen worden opgepakt terwijl de winkel open is.
  Ten slotte hebben wij nog steeds te maken met corona en alle beperkingen die het met zich meebrengt. Ik wil dan ook alle medewerkers een hart onder het riem steken. Bedankt voor jullie inzet en geduld!'
 7. Hoe zie je de rol van de Omgevingsdienst in het licht van de Omgevingswet?
  'Zoals ik eerder aangaf is de Omgevingsdienst onze adviseur. Ik verwacht dat er nauw samen wordt gewerkt met de gemeente en dat de Omgevingsdienst ook participeert in de Omgevingstafels. Dat bij advisering gekeken wordt naar mogelijkheden en actief wordt gezocht naar oplossingen. De maatschappelijke opgaven zijn groot en dat vraagt om een andere aanpak dan wij gewend zijn. Zie hierin de Omgevingsdienst als verbinder en als deskundige partner.'
 8. Wat wilt u de Omgevingsdienst vanuit uw portefeuille meegeven?
  'De Omgevingswet betekent ook een cultuurverandering. Anders en oplossingsgericht denken. Dit geldt niet alleen voor de Omgevingsdienst, maar ook voor de gemeente en onze inwoners en ondernemers. Heb hier oog en oor voor. Blijf werken aan het verder professionaliseren van de organisatie zodat deskundigheid en adviseurschap verder toenemen en laat dit ook zien.'
 9. Aan wie wilt u het stokje overdragen en heeft u hiervoor een specifieke reden?
  'Vanwege mijn achtergrond bij de Marine denk ik aan Michiel Wouters, wethouder in Den Helder.'

Terug naar de nieuwsbrief