Toezichthouders OD NHN dag lang in drugslab

Medewerkers van de OD NHN waanden zich onlangs in een synthetisch drugslab. Gelukkig geen echte, maar een nagebouwde. Dat als onderdeel van een training gericht op bewustwording van de aanwezigheid, gevaren en uiterlijke kenmerken van drugslabs. “Het draagt bij aan een hogere alertheid op signalen die duiden op de productie van drugs in (voormalige) bedrijfspanden, die door onze toezichthouders worden betreden”, aldus Ronald Kraakman, Teamleider Toezicht en Handhaving.

Interactie nodig

Tijdens de trainingen worden teams gevormd met collega’s van de politie, het Openbaar Ministerie, gemeenten en het HHNK. Door deze aanpak wordt voor interactie gezorgd, wat leidt tot een nauwere samenwerking tussen de verschillende partijen. Een essentieel aspect voor een goede aanpak van productielocaties voor drugs.

DrugslaboratoriumRisico’s inschatten

Naast het nagebouwde laboratorium krijgen de teams ook presentaties en wordt gebruik gemaakt van een virtual reality-bril. Op die manier wordt geleerd welke apparaten en middelen ze kunnen aantreffen en wat je wel en niet moet doen bij het ontdekken van een lab. Ronald: “De OD NHN controleert bedrijven op de naleving van milieuregels. Daarbij worden ook panden bezocht die geschikt zijn voor de productie van synthetische drugs. Je leert gezondheidsrisico’s onderkennen in het geval je in je werk op deze activiteiten stuit waarbij  zeer schadelijke chemicaliën worden toegepast.”

Toename inzet

De kennis die Kraakman en zijn collega’s opdoen komt voor de nabije toekomst goed van pas. “De verwachting is dat de toezichthouders van de OD NHN nog meer op afroep van gemeenten worden ingezet in teams, die verdachte bedrijfspanden betreden om integraal te beoordelen op naleving van de regels.”

Extra miljoenen

Met Prinsjesdag is dit jaar uitgesproken dat er nog eens honderden miljoenen extra vrij worden gemaakt voor de aanpak van ondermijning op met name wijkniveau. In 2018 stelde het ministerie van Justitie en Veiligheid ook al financiële middelen beschikbaar om tegen ondermijning te strijden. In de regio Noord-Holland heeft dat geleid tot het Programma Aanpak Ondermijning Noord-Holland, dat bestaat uit verschillende deelprojecten. De OD NHN werkt daarbij periodiek samen met gemeenten en politie om ondermijning op bedrijventerreinen tegen te gaan. Een van deze projecten is dus Productielocaties Drugs.

Terug naar de nieuwsbrief