Voorwoord

Beste lezer,

Voor u de laatste algemene OD NHN-nieuwsbrief van 2021. Aan het eind van het jaar is er altijd een moment van reflectie. Nu ik een halfjaar bij deze mooie dienst werk, kan ik zeggen dat ik onder de indruk ben geraakt van de gedrevenheid en inhoudelijke kwaliteit, waarmee de natuur- en milieuspecialisten van de OD NHN hun vak uitoefenen. Die professionaliteit beslaat een zeer breed werkveld, dat inmiddels ook prominent op de politieke agenda staat. Niet alleen in het noorden van onze provincie, maar in de gehele provincie Noord-Holland leveren onze OD-ers hun bijdrage om in samenwerking met burgers en samenwerkingspartners maatschappelijke opgaven te realiseren.Quinten Foppe, directeur OD NHN

Het is inmiddels duidelijk dat het ‘nieuwe normaal’ bestaat uit het meebewegen op de golven van de Covid-19 besmettingscijfers. Wat dat voor iedereen inhoudt, is afhankelijk van de persoonlijke situatie. Maar voor velen betekent het een langdurige, moeilijke en onzekere periode. Tegelijkertijd draait de wereld door en onze mooie organisatie ook. Misschien dat ik daarom met nog meer trots u deze nieuwsbrief aanbied. Wat kunt u deze keer van ons verwachten?  

Naast reflecteren is het ook belangrijk om naar voren te kijken. En wie naar 2022 kijkt, ziet de Omgevingswet voor de deur staan. In deze nieuwsbrief laat wethouder Annette Groot (Heerhugowaard), lid van het Algemeen Bestuur van de OD NHN, haar licht schijnen over dit onderwerp en de rol die de omgevingsdienst daarin kan spelen.

Een onderwerp dat ook een belangrijk onderdeel van de Omgevingswet uitmaakt, is Modernisering Omgevingsveiligheid. Hierover leest u een artikel met onze specialist Externe Veiligheid, dat eerder in het Milieu Magazine verscheen.

Wist u dat marterachtigen niet zelf schuilplaatsen maken, maar bestaande plekken gebruiken? Als een van de weinige provincies heeft Noord-Holland besloten deze soort niet op de vrijstellingslijst te plaatsen. In de nieuwsbrief leest u waarom ze de bunzing, wezel en hermelijn wel wil beschermen.

De Omgevingsdienst Noord-Holland Noord bestaat nog geen 10 jaar. In die tijd is de organisatie een logische partner geworden op het gebied van natuur en milieu. Er is een stevige basis gelegd met de opgedane kennis en samengebalde ervaring. We kijken er naar uit om deze samen met u nog beter te benutten in 2022.

Ik wens u veel leesplezier en hoop dat we allen in goede gezondheid en met onze dierbaren de komende feestdagen kunnen doorbrengen.

 

Quinten Foppe

Directeur OD NHN

 

Terug naar de nieuwsbrief