Eerste lustrumviering RUD NHN groot succes

Woensdag 6 maart vierde de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (RUD NHN) zijn vijfjarig bestaan met de bestuurlijke relaties.

Een warm welkom was er voor de gasten door oud-journaalpresentator Gijs Wanders. Hij praatte het programma, dat bestond uit speeches, interactieve gesprekjes, videobeelden en spetterende dans aan elkaar. RUD NHN-collega’s presenteerden hun vakkennis op de kennismarkt en gaven zo een compleet beeld van de uiteenlopende specialismen die wij aan onze klanten leveren.

ToekomstKennismarkt

De kennismarkt werd voorafgegaan door een welkomstwoord van bestuursvoorzitter Michiel Uitdehaag en een speech van directeur Rob van Doorn. Zij benadrukten de meerwaarde van een Omgevingsdienst, het belang van samenwerking tussen alle partijen en blikten vooruit op de toekomst. Daarin zal de komst van de Omgevingswet in 2021 voor fundamentele veranderingen  zorgen. Zowel voor de omgevingsdienst als alle andere partijen, die betrokken zijn bij ruimtelijke planontwikkeling.

Logo

Naast dat over de toekomst werd gesproken, werd deze ook visueel ondersteund met de presentatie van ons nieuwe logo. Een logo dat laat zien dat onze dienst als een soort radar de omgeving in de gaten houdt. Ook is deze verbonden aan de naamswijziging, die later dit jaar wordt doorgevoerd: van Regionale Uitvoeringsdienst naar Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN).

Discussie

Dagvoorzitter Gijs Wanders leidde ook twee interactieve gespreksrondes. Onze collega’s Ruben Bergkamp en Gine Nicolai vertelden enthousiast over hun vakgebied: veiligheid, duurzaamheid en energiebesparing. Daarnaast ook een ronde met bestuursleden de heer Uitdehaag (bestuursvoorzitter), mevrouw Van Leijen-Spaansen (raadslid voor gemeente Koggenland) en de heer Jongenelen (gemeente Langedijk). Dit gesprek ging over de positie en kracht van de RUD NHN/Omgevingsdienst in het bestuurlijke veld.