Michiel Uitdehaag: 'De naam Omgevingsdienst laat een accentverschuiving zien.'

In dit interview met bestuursvoorzitter Michiel Uitdehaag alvast een vooruitblik op de naamswijziging die dit jaar van de Regionale Uitvoeringsdienst de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord maakt.

Waarom de naamsverandering, wat is de achtergrond daarvan?

‘De Regionale Uitvoeringsdienst, kortweg RUD NHN,  is een term die niet direct herleidbaar is: deze roept de vraag op waar die dienst dan de uitvoering voor doet. Het woord omgevingsdienst dekt die lading wel.’

Wat is het verschil tussen een RUD of een OD?

‘In organisatorisch opzicht is er geen verschil.’Jubileum M Uitdehaag

Wat betekent de naamswijziging voor ons en voor onze opdrachtgevers? Wijzigt onze rol?

‘De naamswijziging heeft niet direct veel gevolgen voor de OD en zijn opdrachtgevers. Hij laat wel een accentverschuiving zien van louter uitvoering van taken naar ook advisering bij die uitvoering. Of preciezer gezegd: de advisering ter voorkoming van problemen of het versnellen van de uitvoering. Maar dat alles wel binnen de in de GR gemaakte afspraken. Het beleid maken ligt in beginsel bij de deelnemende gemeente en provincie.’

Heeft de naam ‘Omgevingsdienst’ iets te maken met de Omgevingswet?

‘Dat zou je wel denken…en dat is ook wel een beetje zo. De Omgevingswet gaat uit van het faciliteren door een overheid in plaats van meer toetsen en reguleren. De verschuiving naar de naam Omgevingsdienst past dus in dat stramien.’

Wat zijn aandachtspunten voor de RUD NHN voor de toekomst?

‘Steeds meer zullen medewerkers van de RUD ook gevraagd worden om meldingen buiten hun eigen werkveld te doen als ze veldwerk verrichten voor een gemeente. Het integraal denken binnen het ruimtelijke én het sociale domein zal nog verder vorm moeten gaan krijgen.’