'Samen moeten we de Omgevingswet tot een succes maken.'

De Omgevingswet (Ow) is in bestuurlijke kringen al jaren een belangrijk gespreksonderwerp, maar het herhaaldelijk uitstellen ervan deed de betrokkenheid van de stakeholders geen goed. Ook het feit dat het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) per 1 januari 2021 niet integraal wordt ingevoerd, leidt hier en daar tot terughoudende reacties. En toch is het juist zo hard nodig dat alle betrokken organisaties zich inspannen om de wet tot een succes te maken.
 

Rob Omgevingswet

Niet alleen gemeenten, provincies, veiligheidsregio’s en  GGD’s, maar natuurlijk ook bedrijven, instellingen en burgers. De belangrijkste reden hiervoor is dat de wet de nieuwe mores in de samenleving – zelf doen, de overheid ondersteunt waar gewenst en corrigeert wanneer noodzakelijk – vertaalt in minder vaak ‘het vingertje opsteken’. De nadruk moet liggen op de adviserende functie, om zaken zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. Waar men de huidige wetgeving soms als remmende factor ervaart en dientengevolge gemeenten, omgevingsdiensten en provincie als woordvoerders daarvan optreden, moet de nieuwe wet juist ruimte bieden en faciliteren.

Verdieping

Kortom, de Ow biedt veel mogelijkheden in de samenwerking tussen al die overheidsorganisaties om de samenleving een nieuwe impuls te geven. Om kansen te pakken. De RUD NHN is al een aantal jaren bezig zich op de Ow voor te bereiden. Dit jaar werken we aan verdere verdieping voor onze medewerkers en volgend jaar hebben we omgevingsadviseurs in huis, die gemeenten en provincie, maar ook instellingen, bedrijven en particulieren kunnen adviseren. We bereiden die omslag heel graag samen met u voor. In volgend artikel gaat onze specialist Peter Verduin in op de stand van zaken en de toekomst.

‘Samen’ is het grondbegrip in de nieuwe wet. Laat dat nu precies een van de kernwaarden van de OD NHN zijn!

 

Om de samenwerking te benadrukken, organiseren we woensdag 27 maart 2019 een levendig debat over de implementatie van de Omgevingswet en onze rol hierin. Eindigt u als de “slimste bestuurder”? U kunt zich hier opgeven.

 

 

Met vriendelijke groet,

Rob van Doorn