'Ook als omgevingsdienst dragen wij bij aan veiligheid, toezicht en handhaving'

Rob van Doorn, directeur Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN)

Waar komen we als organisatie vandaan?

‘Bijna alle omgevingsdiensten in Nederland zijn opgericht na de brand in Volendam en de vuurwerkramp in Enschede. Er ontstond behoefte aan regionaal werkende organisaties die kennis en kunde combineren. Organisaties die voornamelijk als preventieve, maar ook als handhavingsorganisaties het milieu via wet- en regelgeving in de gaten houden en daarnaast actief zijn op het gebied van duurzaamheid. Een bijzondere extra taak voor de RUD NHN is dat de provincie Noord-Holland het natuurbeheer voor de hele provincie in onze handen heeft gegeven, evenals de kwaliteit en veiligheid van zwemwater, zowel inpandig als in de buitenruimte.’

Waarom als RUD begonnen maar niet als OD?

‘De Regionale Uitvoeringsdienst is begonnen sec als een uitvoeringsdienst. We voeren taken uit in opdracht van de achttien eigenaren, de provincie Noord-Holland en de zeventien gemeenten in de regio. In de afgelopen jaren heeft de organisatie zich ontwikkeld waarbij niet meer alleen uitvoerende taken aan de orde zijn, maar ook al jaren ondersteuning aan onze opdrachtgevers wordt verleend op beleidsondersteunend gebied. Onze eigenaren leggen een groeiend aantal taken bij ons neer, waarmee vertrouwen in onze organisatie wordt uitgesproken. Sommigen zeggen dat ons bedrijf daarmee volwassen is geworden en daarom ook – net als bijna alle soortgelijke diensten in Nederland – de eretitel Omgevingsdienst verdient. Ik verklaar het ook graag als volgt: we zijn een dienst voor de omgeving. We dragen bij aan veiligheid, toezicht en handhaving en ondersteunen bij duurzame projecten. 

Waar ben je trots op?Rob gevel

‘Ik ben bijzonder trots op onze medewerkers. Het is niet altijd eenvoudig alle veranderingen,  die de samenleving en wetgeving van je vragen, snel en adequaat uit te voeren. Maar ik merk dat de drive enorm is en dat de betrokkenheid bij de inwoners en bedrijven in ons werkgebied ongekend groot is. Afgelopen jaar hebben we gemerkt dat steeds meer – ook jonge – mensen bij ons willen werken. Onze uitstraling en maatschappelijke relevantie dragen daaraan bij. Daarmee bereiken we waarvoor we in het leven zijn geroepen: helpen een veilige en leefbare omgeving in stand te houden en waar nodig te creëren.’

Wat zijn de lichtpunten voor de toekomst voor de OD NHN?

‘De maatschappelijke aandacht voor de omgeving, voor een veilige en innovatieve productie, voor duurzame producten en verduurzaming van ons leefklimaat. De 29 omgevingsdiensten in Nederland dragen bij aan de stappen die daarvoor nodig zijn. De Omgevingswet, die op 1 januari 2021 in werking treedt, legt de wettelijke basis voor een sterkere samenwerking tussen (lokale) overheid en samenleving. Niemand kan alleen de uitdagingen van de komende jaren aanpakken. Concrete samenwerking in de vorm van programma’s en projecten, is hard nodig. Een grote uitdaging in dit kader is de door de rijksoverheid gewenste energietransitie. Standpunten als ‘van het gas af’ en ‘duurzame energieproductie’ doen een groot beroep op alle betrokkenen, dus ook op omgevingsdiensten zoals de OD NHN, waar veel kwaliteit, werkkracht en kennis beschikbaar is.’

Wat gaan burgers en ondernemers in Noord-Holland Noord daarvan merken in de toekomst? Wat betekent dat voor hen?

‘Waar bedrijven en burgers de komende jaren willen investeren in het verwijderen van asbest of innoverende duurzame projecten, maar ook in de aanleg van zonnepanelen of andere vormen van alternatieve energieopwekking, kunnen ze aankloppen bij de gemeente, die zich dan vaak met ons in verbinding zal stellen om die ontwikkelingen mogelijk te maken. Steeds meer initiatiefnemers steken geld en menskracht in het terugdringen van het verbruik van fossiele energie. Ons eigen kenniscentrum staat betrokkenen graag terzijde. Daarnaast blijven we de dienst die door toezicht en handhaving veiligheid hoog in het vaandel houdt.