Bas, inspecteur Gebieden: 'Het liefste ben ik de hele dag buiten.'

Op pad met...inspecteur Gebieden Bas

Hij zou willen dat hij dagelijks de natuur in kon. “Was het maar waar”, zegt de jonge inspecteur Gebieden, Bas Ottevanger.  “Natuurlijk ben ik veel op pad om na te gaan of iedereen zich aan de voorschriften van de Wet Natuurbescherming houdt, maar we zijn vooral druk met de klachten en vragen van buitenstaanders. Zij geven belangrijke input die bijdraagt om de Natura 2000-gebieden intact te houden. Aan ons om uit te zoeken of hun klachten gegrond zijn, en eventueel stappen te ondernemen. Dankzij al die extra ogen en oren is al heel wat ellende voorkomen of beëindigd. Mooi werk toch?!”

Waardevol

Bas is verguld met zijn baan bij de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord. “Tijdens mijn HBO studie Milieukunde/toegepaste ecologie liep ik hier stage. Dat beviel beide partijen zo goed dat ik na mijn afstuderen als vaste kracht terug mocht komen, nu een jaar geleden.” Het is de omgang met zijn sympathieke collega’s, andere gebiedsbeschermers en -beheerders, en met de natuurliefhebbers die zijn werk extra waardevol maakt. “Plus dat ik op de mooiste plekken kom, natuurlijk.”

KeerzijdeInspecteur Bas tuurt met verrekijker over het duin

Maar, er is ook een keerzijde. “Als we mensen ergens moeten wegsturen, ontmoeten we nog wel eens weerstand. Neem de Formule 1-race die deze zomer in Zandvoort werd gereden. Die trok nogal wat mensen aan die, tijgerend met capuchons op, door prikkelbosjes de duinen opklommen om een glimp van de race te kunnen opvangen. Ze begaven zich in Natura 2000-gebied, dus moest ik m’n stem verheffen om die 150 mensen te verdrijven. Voor zo’n taak moet ik wel even uit mijn comfortzone stappen.”

Spannend

Of neem de nachtelijke crossers in het Texelse natuurgebied De Hors, een plek waar de grote stern broedt en zogenoemde ‘embryonale duinen’ voorkomen. Naar aanleiding van klachten van omwonenden hebben we daar een paar nachten gepost om de daders in de kraag te kunnen vatten. Die lui crossen ook nog ‘ns al het helmgras stuk. Reken maar dat dat langdurige schade oplevert. Zo gaan we ook de meldingen van stroperij te lijf; posten en op heterdaad betrappen. Spannende acties zijn dat.”

Uitdagend

“Wat mijn werk echt de moeite waard maakt, is het feit dat we gezamenlijk de problemen oplossen. Het team van inspecteurs Gebieden telt in Noord-Holland slechts vijf medewerkers. We maken dan ook dankbaar gebruik van de klachten en vragen die bij ons binnenkomen. Wel vergt het vaak veel tijd om uit te zoeken hoe een klacht kan worden verholpen. Zo kregen we een vraag over een particulier perceel dat in een Natura 2000-gebied ligt. De eigenaar had een flink deel als ‘tuin’ ingericht, compleet met schelpenpad. Mag dat, zo vroeg een omwonende zich af. Om die vraag te beantwoorden moeten we, na een onderzoek ter plaatse, er het 300 pagina’s tellende beheerplan op naslaan en de wet doorspitten. Wij kunnen namelijk alleen optreden als zulke veranderingen een ‘significant negatief effect’ op het gebied hebben. In dit specifieke geval ging het om het gevaar dat de Noordse woelmuis eventueel zou ondervinden van de ingreep. Je kunt wel nagaan dat het even duurt voordat we daar een antwoord op hebben. Leuk om te doen hoor, dat napluizen. Desondanks grijp ik elke gelegenheid aan om erop uit te gaan.”

Geïnteresseerd in het werk als inspecteur Gebieden? Volg Bas op zijn Instagram-account: Instagram inspecteur Gebieden