Frouwke, inspecteur Zwemwater: ‘Met zwemwater kan zó veel misgaan.’

Op pad met...inspecteur Zwemwater Frouwke

Ze doorkruist heel Noord-Holland om openbare zwembaden, sauna’s, hotels, seksclubs,  ziekenhuizen, kinderdagverblijven, zwemscholen, en campings te bezoeken. Daarnaast waadt ze in het zwemseizoen regelmatig in een waadpak door oppervlaktewateren op zoek naar kuilen, stenen en voorwerpen en neemt indien nodig maatregelen; alles voor de hygiëne en veiligheid van badinrichtingen en zwemgelegenheden. Veelzijdiger kan een baan haast niet zijn.

Vrolijk

Frouwke van der Peijl is een van de zes enthousiaste inspecteurs Zwemwater van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN). ‘Waar ik ook kom, er heerst altijd een soort vakantiestemming. Daar waar gezwommen wordt, is vrolijkheid, dat is een leuk aspect van dit werk. Maar vergis je niet: een zwembad of meertje is veel meer dan een grote bak met water. Er komt nogal wat bij kijken voordat een burger veilig kan gaan zwemmen.’Inspecteur Frouwke en collega controleren met stok de bodem van een meer

Ziek en zeer

Elk zwemwater heeft zijn eigen regels om de volksgezondheid te garanderen. Voor badinrichtingen (alle gebouwde baden groter dan 2m2) gelden andere richtlijnen dan voor zwemgelegenheden als de Noordzee, het IJsselmeer en andere recreatieve ‘natuurlijke’ binnenwateren. Strenge regels, want waar water is, ligt het gevaar op de loer. Zoals een (bijna) verdrinking of onwel worden door een chloorgaswolk in een zwembad waar de techniek faalt.

Mystery guest

‘Als ik een zwembad bezoek loop ik álles na, van dagelijkse (legionella-) administratie tot kleedhokjes, douches en toiletten. In de zwemzaal kijken we naar het toezicht. Letten de badmeesters goed op de zwemmers? Om dat laatste te controleren zwemmen we soms zelfs als mystery guest in een zwembad. Ook zien we erop toe dat de perrons rondom het bad niet glad zijn, of er ergens plasvorming is en kijken we of diverse aanzuigpunten in een bassin goed zijn afgesloten. Indien nodig wijzen we de houders van badinrichtingen op verbeterpunten.’

Secuur onderzoeken

Houders van een badinrichting doen zelf ook dagelijks onderzoek naar de kwaliteit van het zwembadwater. Standaard twee keer per dag meten zij onder andere het chloor- en zuurgehalte, spoelen zij de leidingen van de vernevelende speelelementen door, controleren zij filterinstallaties en wordt zwembadwater ververst. Zij zijn verplicht om daarvan een administratie bij te houden, die de omgevingsdienst weer nakijkt. Ook de technische ruimte van badinrichtingen wordt onderzocht op deugdelijkheid. Daarnaast bemonsteren laboratoria maandelijks alle bassins in een badinrichting. De analyses daarvan worden eveneens naar de OD NHN gestuurd.

En dan te bedenken dat het werkgebied van Frouwke en haar vijf collega’s circa 350 badinrichtingen telt. Plus 158 zwemgelegenheden in oppervlaktewater.

Zomerdrukte

‘In de zomermaanden hebben we het extra druk, dan controleren we onoverdekte badinrichtingen, maar ook oppervlaktewater. Tijdens het ‘zwemseizoen’, van mei tot oktober, voeren we veiligheidsonderzoeken uit bij zwemgelegenheden, draaien we piket tijdens kantooruren en hebben we bijna dagelijks contact met de vijf waterkwaliteitsbeheerders in Noord-Holland. Zij bemonsteren tweewekelijks het oppervlaktewater bij alle officiële zwemgelegenheden (te vinden op www.zwemwater.nl). Als er door de waterkwaliteitsbeheerder blauwalg of een bacteriologische overschrijding is geconstateerd, krijgen wij daarvan een melding. Waarna de OD NHN een waarschuwing of negatief zwemadvies uitbrengt. Wie op zo’n locatie zwemt kan namelijk goed ziek worden. Ten slotte meldt ook de burger zaken waar wij achteraan gaan.

Echt, er kan met zwemwater zo veel mis gaan. Het kan bijvoorbeeld zwemmersjeuk, maag- en darmklachten of oog- en oorontsteking veroorzaken. Aan ons om dat zo veel mogelijk te voorkomen en de burger daarover te informeren.’

Geïnteresseerd in het werk als inspecteur Zwemwater? Volg Frouwke's collega Trisha op Instagram: Instagram inspecteur Zwemwater