Spreekuur gemeenten soortenmanagementplannen

Het isoleren van woningen waar beschermde dieren aanwezig zijn, is een uitdaging. Soortenbescherming vraagt om uitgebreid ecologisch onderzoek voordat je begint met isoleren. Door de lange doorlooptijd en hoge kosten wordt dat als ongewenst gezien. Een oplossing daarvoor kan een soortenmanagementplan (SMP) zijn. Daarmee kan je voor een groter gebied toestemming vragen voor uitvoering van werkzaamheden.Gierzwaluw vliegend in de lucht
 

Met een SMP wordt rekening gehouden met de aanwezigheid van beschermde soorten. Veel gemeenten hebben daarom interesse in de ontwikkeling van een SMP.

Het stappenplan dat bij een SMP wordt doorlopen staat op deze website van het servicepunt duurzame energie.

Toch merken we dat gemeenten veel vragen hebben over de ontwikkeling van SMP’s. Om die te kunnen beantwoorden, hebben wij om de week een digitaal spreekuur voor gemeenten. Het gaat daarbij om de eerste, algemene vragen. Het spreekuur is gericht op medewerkers van gemeenten, die in de opstartfase zitten voor de ontwikkeling van een (pre-)SMP.
 

De spreekuren zijn op dinsdag van 10:00 tot 11:00 op de volgende data:

  • 2 april
  • 16 april
  • 30 april
  • 14 mei
  • 28 mei
  • 11 juni
  • 25 juni

Na deze periode wordt bepaald of er nog veel interesse is in het vragenuur. Als daar behoefte aan is, wordt die verlengd. 

Deelnemen kan via deze link in Microsoft Teams.
U kunt uw vragen van tevoren toezenden aan Natuurinclusief@odnhn.nl

Meer informatie vindt u ook op de volgende website: Natuurinclusief isoleren - Servicepunt Duurzame Energie. Daar staat een Q&A met de meest gestelde vragen. Mogelijk worden uw vragen daar al beantwoord.