Voorwoord

Na ons tQuinten Foppeienjarige jubileumjaar 2023, waarin we met trots terugblikten op wat we met onze toewijding en expertise hebben bereikt, is het tijd om weer vooruit te kijken.

Ook de komende jaren blijven we ons vol energie inzetten om onze leefomgeving gezonder, leefbaarder en veiliger te maken. De wereld om ons heen verandert en ook de wetgeving wordt voortdurend aangepast. Omdat onze opdrachtgevers daardoor voor grote maatschappelijke opgaven staan, verandert ook de OD NHN mee.

Samen met al onze partners hebben we onze inzet daarbij in een meerjarige aanpak vastgelegd: de nieuwe Uitvoerings- en Handhavingsstrategie (voormalig VTH-strategie).

De Omgevingswet dwingt ons allemaal tot samenwerking én om inhoudelijk integraal tot oplossingen te komen. We zijn vol vertrouwen in de energie en kracht van de burgers en bedrijven, onze partners en niet in het minst in die van onszelf. En dat is nodig om een positieve impact te blijven maken op de verbetering van onze Noord-Hollandse leefomgeving.

Ondertussen kijken we nieuwsgierig, maar ook wel wat bezorgd, naar de ontwikkelingen in Den Haag en in Europa. Ondanks het brede maatschappelijke draagvlak voor vergroening en verduurzaming, loopt het afbouwen van oude regelingen en wetten keer op keer vertraging op. Dat geldt overigens ook voor het opstellen van de hoognodige nieuwe.

Daarbij moeten we ons blijven realiseren dat elke fundamentele transitie een proces van lange adem is. Een transitie, waarbij soms het kleinste stapje tot een versnelling kan leiden.

In deze nieuwbrief nemen we u mee in een aantal concrete voorbeelden over onze inzet in al deze ontwikkelingen. Zo leest u over de ontmanteling van een drugslab en het opruimen van drugsafval, ons spreekuur voor soortenmanagementsplannen en de uitbreiding van het elektriciteitsnetwerk in Noord-Holland.

Veel leesplezier!

 

Groet,

 

Quinten Foppe

 

Directeur OD NHN