Biobased BouwLAB gaat nieuwe fase in

De Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) is bezig om, samen met Circulair westfriesland, het Biobased BouwLAB op te zetten. Dit lab moet het gebruik van biobased bouwmaterialen gaan promoten. Biobased materialen worden geproduceerd uit hernieuwbare biogrondstoffen, waardoor ze zichzelf telkens op een natuurlijke wijze aanvullen. De stikstofemissie bij deze productie is dus minimaal!

Verkenning van het LABBioBased product

Om het BouwLAB vorm te geven is Navied Tavakolly begin 2023 aangesteld als kwartiermaker. Hij heeft onlangs de verkenningsfase voor het LAB afgerond en wil nu daadwerkelijk aan de slag. Hoe verliep de verkenning en wat gaan we de komende tijd doen? We spraken Tavakolly over de volgende stappen.

“Als kwartiermaker is het mijn taak om het Biobased BouwLAB voor te bereiden en op te starten”, laat Tavakolly weten. “Het LAB is vooral een stuk infrastructuur dat ondernemers kan helpen stappen te zetten in circulair ondernemen. De verkenningsfase moest antwoord geven op de vragen: Wat is het, wat moet er nu gebeuren en voor wie moet het LAB een toegevoegde waarde leveren?”

Met behulp van onder andere drie werksessies is geprobeerd om antwoord te krijgen op deze vragen. “Het werd duidelijk dat naast een fysieke- en kennisinfrastructuur, matching met (potentiële) partners (de juiste organisaties en mensen) een grote toegevoegde waarde is. Wat ook duidelijk naar voren kwam uit de sessies is dat iedereen daadwerkelijk projecten wil starten. We moeten dus doelgericht en action-based aan de slag”, stelt Tavakolly.

Verder heeft Tavakolly bestudeerd of er in de regio niet soortgelijke projecten lopen. Dit is volgens de kwartiermaker een belangrijk onderdeel van de verkenning. “Je wilt niet voor versplintering zorgen door vanuit goede intenties iets te ontwikkelen wat elders ook wordt gedaan”, legt Tavakolly uit. “We kunnen het Biobased BouwLAB heel goed in deze regio ontwikkelen, maar we kunnen tegelijkertijd breder kijken. Er is veel behoefte van buiten de regio.”

Hoe verder?

Gedurende de eerste fase zijn dus alle behoeften en gebruikers in beeld gebracht. De tweede fase richt zich vooral op de vraag: hoe gaan we dit realiseren? “Het streven is om in 2024 officieel vanuit het lab aan de slag zijn met projecten, zodat we echt kunnen starten mét bedrijven én kennisinstellingen. Om dat te realiseren moeten we nog een stuk financiering rondkrijgen. Inzichtelijk hebben welke investering je waarvoor kunt doen en wie daar een rol in kunnen spelen. En in de tussentijd het huidige team in de lucht houden”

Deze financiering kan wellicht voortkomen uit mixed funding. Dit is een combinatie van activiteitenfinanciering, subsidies en eventuele sponsoring. Gelijktijdig moeten we volgens Tavakolly de laagdrempelige toegankelijkheid niet uit het oog verliezen. “Het doel is om zo snel en zoveel mogelijk markt competitieve biobased bouwproducten te ontwikkelen. We willen niet de hoofdprijs hoeven vragen. De drempel om te starten met initiatieven moet laag zijn”, besluit de kwartiermaker. 

De komende tijd gaat Tavakolly zich volop richten op het leggen van verbindingen tussen partijen, opdrachtgevers, kennisinstituten en iedereen die wil aanhaken om proposities te ontwikkelen. Zo kunnen we samen verder bouwen aan de circulaire transitie met ons Biobased BouwLAB.