Voorwoord

Beste lezer,

Een van de mooie kenmerken van onze regio is dat er veel ambitieuze ondernemers actief zijn. In die groep zijn er ook steeds meer die inzien dat verduurzaming van hun bedrijfsvoering winstgevend is. Winst in de economische zin – geld -, maar vooral ook in de traditionele zin – voor de gemeenschap als geheel. Het actief verbeteren van de biodiversiteit, zo veel mogelijk gebruiken van circulaire grondstoffen of (half-)producten, steeds slimmer gebruikmaken van alternatieve energievormen,… Het is voor flora, fauna én de mens van belang om daar op in te zetten.

Quinten Foppe

Als omgevingsdienst proberen we de belemmeringen die deze ondernemers tegenkomen weg te nemen. We worden steeds vaker in een vroegtijdig stadium bij de planvorming betrokken, waarbij we meedenken over mogelijkheden binnen de altijd wel aanwezige beperkingen. Ook het actief met elkaar verbinden van verschillende partijen levert daarbij mooie resultaten in nieuwe samenwerkingsketens op.

De Omgevingsdienst Noord-Holland Noord bestaat dit jaar 10 jaar. Het lukt ons steeds beter om de kennis die we in dat decennium over de regio hebben opgebouwd, in te zetten om onze deskundigheid op het gebied van milieu en natuur van maximale waarde te laten zijn. En daar zijn we trots op en dat willen we graag laten zien. In de reeks video’s over ons werk kunt u deze keer op pad met onze toezichthouders Ruimtelijke Inrichting. Ook de vergunningverleners van de OD NHN passeren de revue. Met een scherp oog toetsen zij alle vergunningaanvragen aan de wet.

Net als de hierboven genoemde ondernemers zijn ook wij ambitieus: dit voorjaar is een kritische zelfevaluatie door een onafhankelijke visitatiecommissie beoordeeld. We gaan natuurlijk aan de slag met de aanbevelingen. En dat allemaal met het doel om de omgeving waarin wij leven vandaag én morgen schoner, veiliger en gezonder te laten zijn.

Veel plezier met lezen,

Quinten Foppe

Directeur OD NHN