Met drones heeft de OD NHN ook ogen in de lucht

Stel je voor: je loopt op een koude, zonnige winterdag lekker buiten in een bos. Plots hoor je een zacht zoemend geluid. Je kan het geluid niet snel plaatsen. Is het een groot insect? Nee, dat zou vreemd zijn in deze koude wintermaanden. Je kijkt omhoog en ziet een klein object in de lucht zweven. Is het dan misschien een vogel? Nee, zo’n gevleugelde vriend maakt heel andere bewegingen. Je kijkt nog eens goed en knijpt je ogen samen. Plots zie je het: het is een drone!

De laatste jaren verschijnen drones steeds vaker in het straatbeeld. Hobbyisten kunnen met hun drones mooie video’s schieten en deze vervolgens met de wereld delen.

Toch worden drones niet alleen ingezet voor recreatief gebruik. Ook in de professionele sferen hebben deze apparaten hun nut. Zo ook voor de OD NHN. De organisatie heeft onlangs enkele drones aangeschaft en is volop bezig om deze in het werkveld in te zetten.

Maar hoe gebruikt de OD hun drones? Daarvoor spraken we met toezichthouders Robert Vogelaar en Paul Das.Drone vliegend in de lucht
 

Meerwaarde drones

'Ongeveer twee jaar geleden is er bij de OD NHN besloten dat we drones binnen ons werk willen inzetten. Daarbij zijn situaties geschetst waarin werken met een drone meerwaarde heeft', vertelt Paul Das. Zo hoeft de OD niet meer te wachten op een milieuvlucht met een vliegtuig om een terrein of gebied vast te leggen.

Ook noemt de toezichthouder situaties met moeilijk zichtbare overtredingen. 'Denk aan opslagterreinen die zijn onttrokken van de openbare weg, of zo groot zijn dan het overzicht je ontbreekt. Daarnaast kunnen bedrijven worden gecontroleerd op bepaalde activiteiten die ze eigenlijk niet mogen uitvoeren', stelt Das.

De situaties waarin drones worden ingezet zijn echter niet expliciet vastgelegd, laat Robert Vogelaar weten. 'Per situatie of zaak wordt er gekeken of, en waar, een drone van toegevoegde waarde kan zijn. Drones zijn nog relatief nieuw binnen de OD NHN dus wij dagen alle collega’s uit om na te denken over waar drones binnen hun werk een meerwaarde kunnen zijn.'

Das en Vogelaar merken dat drones van meerwaarde zijn voor zowel het groene- als het grijze vakgebied. 'Voor het grijze vakgebied is de drone een toevoeging bij controles waar het terrein niet of slecht te betreden is. Het is alleen niet zo dat milieucontroles eenvoudiger of sneller zijn', aldus toezichthouder Das. 

Zijn collega Vogelaar merkt in het groene vakgebied wél dat werkzaamheden sneller verricht kunnen worden met behulp van drones. 'Met de drone is het mogelijk om snel en eenvoudig een gebied in kaart te brengen en zo een controle uit te voeren op voorschriften uit een vergunning. Ook komen er zaken aan het licht die eerder niet opvielen', laat de toezichthouder weten.

Hoewel drones dus een hoop pluspunten met zich meebrengen, is het gebruik van de apparaten niet altijd wenselijk. 'In gebieden met kwetsbare diersoorten kan de mogelijke verstoring schadelijk zijn en moeten we kiezen voor een andere wijze van toezicht', legt Vogelaar uit. 

Ook zijn er volgens de toezichthouder nog enkele verbeteringen te behalen in de werkzaamheden met drones. 'Binnen de organisatie moet er meer ervaring worden opgebouwd en gekeken worden waar drones van toegevoegde waarde kunnen zijn.' Zijn collega Das onderstreept dit: 'Ik denk dat er vooral veel ervaring moet worden opgedaan met het vliegen van drones in verschillende situaties.'Drone vliegend vlak boven de grond
 

Zwevend toekomst tegemoet

Volgens Vogelaar zijn andere OD’s al iets verder met hun dronegebruik. 'Bij de OD IJmond wordt een geavanceerde drone gebruikt om controles uit te voeren naar verduurzamende maatregelen en worden er bij de OD RA (Regio Arnhem) volumemetingen van afvalopslagplaatsen met de drone uitgevoerd', vertelt de toezichthouder.

Toch lijkt ook de OD NHN binnenkort over deze kennis te beschikken. Vanuit de OD NL hebben vijftien OD’s en RUD’s een landelijke vergunningsaanvraag voor ruimere mogelijkheden voor het gebruik van drones aangevraagd.

Vogelaar ziet de toekomst van drones in het werkveld dan ook rooskleurig in. 'Door deze samenwerking worden kosten bespaart en kennis gedeeld. De OD NHN kan met deze vergunning en gezamenlijke kennis een solide basis opbouwen voor het vliegen
met drones in Noord-Holland. Samen zullen we steeds meer toepassingen vinden om ons werk beter en efficiënter uit te voeren', concludeert hij.

Het lijkt er dus op dat de OD de komende jaren nog veel vaker gebruik gaat maken van deze zwevende apparaten. Hoor je tijdens een koude, zonnige winterdag in het bos dus een zacht zoemend geluid? Schrik dan niet: het is waarschijnlijk ‘gewoon’ een drone.

 

Terug naar de nieuwsbrief