OD NHN adviseert gemeenten over energiebesparing

Staan de (verwarming) installaties in uw gemeentelijke gebouwen zo afgesteld dat zij niet onnodig gas of elektra verbruiken, of kunt u meer energie en daarmee ook geld besparen? Mogelijk heeft u niet het inzicht. Toezichthouders van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord kunnen vrijblijvend bij u langskomen om met dataloggers te beoordelen of er onnodig energie wordt verbruikt.

Wat meten dataloggers?

De dataloggers zijn sensoren die op verschillende plaatsen binnen uw (gemeentelijke) gebouwen geplaatst kunnen worden om metingen te verrichten op het temperatuurverloop en een gezond werkklimaat door het meten van het CO2 gehalte in werkruimten. In combinatie met een ‘slimme meter’ kan het gas en elektra verbruik worden gemonitord en ontstaat er inzicht in uw energieverbruiken 24/7.
 

Geld en energie besparen

De mogelijkheid bestaat dus dat de metingen uitwijzen dat er op bepaalde tijden onnodig gas wordt verbruikt. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn buiten de werktijden in het gebouw, in het weekend of de nacht. Als wij dat constateren ontvangt u van ons een advies op welke wijze u nog kunt besparen.Afbeelding met tekst energiebesparing
 

Waar meten we?

De dataloggers plaatsen wij in gebouwen die in gebruik of in eigendom zijn van de gemeente (o.a. gemeentehuizen, basisscholen, sporthallen en buurthuizen) en waarvoor de informatieplicht geldt. Dat is het geval voor gebouwen met een jaarverbruik van meer dan 50.000 kWh elektriciteit of meer dan 25.000 m3 aardgas.

 

Hoeveel dataloggers per pand?

Hoeveel dataloggers onze toezichthouders bij u plaatsen is afhankelijk van de grootte van het gebouw. Er kunnen maximaal drie sensoren worden geplaatst. Deze blijven ongeveer een week staan. De sensoren zijn klein en kunnen zonder boren of bekabeling worden geplaatst. Afhankelijk van het aantal gemeenten dat zich bij ons meldt kan het enige tijd duren voordat de metingen worden uitgevoerd.
 

Interesse?

Indien u interesse heeft voor een meting kunt u per email contact opnemen met de Omgevingsdienst NHN: Arnold de Groot (adegroot@odnhn.nl) of Rob Mulder (rmulder@odnhn.nl)

 

Terug naar de nieuwsbrief