Populariteit padelsport groeit, gelijk de geluidoverlast

De sport padel kent een grote groei in Nederland. Tegelijkertijd neemt het aantal klachten over geluidsoverlast van deze sport enorm toe. Ook in de regio waar de OD NHN actief is, schieten er steeds meer padelbanen uit de grond. De kans is dus groot dat ook hier het aantal geluidklachten zal toenemen. Om dit probleem enigszins voor te zijn heeft het team geluid, in samenwerking met onze juristen, een memo opgesteld over de aanleg van padelbanen en de wettelijke geluidsnormen. Deze memo verschaft meerdere uitgangspunten over dit onderwerp. In dit artikel wordt daar enige duidelijkheid over gegeven.

Wat is padel?

Padel is een racket- en balsport, dat gespeeld wordt in een omsloten veld of kooi. Meestal wordt het spel met vier spelers gespeeld, waarbij men een soort kleine tennisbal over een net speelt. Het spel lijkt een mix van tennis en squash, maar padel wordt gespeeld met rackets die behoorlijk verschillen van tennis- en squash-rackets. Zo zijn padelrackets meestal gemaakt van carbon fiber en hebben ze verschillende vormen, afhankelijk van het spelniveau. Ook heeft elk racket een andere ‘sweetspot’; de plek op het racket waar je de bal het beste kan raken.

Bij padel moet de bal over het net op de speelhelft van de tegenstander(s) geslagen worden, zonder dat de bal eerst een van de omliggende wanden raakt. Het doel is om de tegenstander(s) te beletten de bal terug te slaan. De bal blijft echter in het spel als deze eerst de grond raakt en vervolgens een van de wanden. Dit resulteert in langere rally's.
 

Geluidniveau padel

Omdat er landelijk veel geluidhinder door padelbanen wordt ervaren, zijn er inmiddels meerdere akoestische onderzoeken uitgevoerd naar de geluidproductie van het spel. Daaruit blijkt dat padel inderdaad meer geluid produceert dan tennis.padelrackets met ballen op een padelbaan

Zo ligt het ‘gemiddelde’ geluidniveau (bronvermogen) van het tennisspel meestal rond de 84 dB(A) tot maximaal 101 dB(A). Hierin zijn ook piekgeluiden opgenomen, zoals tijdens een zeer harde smash. Het bronvermogen bij padel ligt een stuk hoger: een potje padel levert minimaal 91 dB(A) en kan op professioneel niveau zelfs oplopen tot 94 dB(A). Over het algemeen spreken we van een verdubbeling van het geluidniveau wanneer deze met 3 dB toeneemt. Het geluidniveau van een padelwedstrijd ligt dus wel vier tot acht keer (!) hoger dan bij een tennispartij. Daarnaast wordt het geluid bij het bal-racketcontact van padel als een stuk hinderlijker ervaren dan bij tennis.

De hinder wordt veroorzaakt door een ‘impulsachtig karakter’. Bij het spelen van een racketsport is er namelijk sprake van een kortstondig contactgeluid als de bal een racket raakt. Door deze impulsen wordt dat geluid (pok-pok) als extra hinderlijk ervaren. Bij een padelwedstrijd is dit geluid nog vaker aanwezig, omdat de bal ook tegen de wanden, die om het speelveld staan, wordt geslagen. Vanwege dit geluid wordt er een toeslag van 5 dB in rekening gebracht (dit geldt overigens ook voor tennis).

Padel valt, net als tennis, onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit milieubeheer. De belangrijkste aspecten hierbij zijn de geluidnormen (afdeling 2.8 geluidhinder) en de voorschriften ter voorkoming van lichthinder (afdeling 3.7, paragraaf 3.7.3).
 

Padelbaan bij tennispark

Tennis- en padelbanen liggen meestal op locaties, waarbij het bestemmingplan is aangegeven als ‘sport’. Deze bestemming is vrij ruim, aangezien elke sport op deze locatie uitgevoerd mag worden. Door dit ‘ruime’ bestemmingplan kunnen padelbanen eenvoudig gerealiseerd worden, zonder overleg met de gemeente. Deze situatie is vrij ongunstig, omdat de sport al snel kan leiden tot geluidoverlast bij omwonenden.

De OD NHN adviseert dan ook om voor de aanleg van padelbanen in elk geval een akoestisch onderzoek te laten uitvoeren. Mede door het resultaat van dit onderzoek wordt het voor tennisverenigingen ook duidelijk of er beperkingen kunnen zijn. Daarnaast wordt hiermee voorkomen dat padelbanen worden aangelegd, die vervolgens niet gebruikt kunnen en/of mogen worden vanwege de geluidhinder.

Toekomst

Door de geluidoverlast die van de padelbanen afkomt, bestaat er een grote kans dat het aantal rechtszaken rond deze sport groeit. Daarbij is het vooral belangrijk dat men onderkent dat padel ernstige geluidhinder oplevert en dat deze geluidproductie niet te vergelijken is met die van tennis.

Het aantal uitspraken van rechtbanken waarbij beperkingen worden opgelegd aan padelbanen stijgt. Zo bepaalde onlangs een voorzieningenrechter in Beverwijk dat het gebruik van banen niet meer is toegestaan na acht uur ’s avonds.

Voor tennisverenigingen die met de gedachte spelen om een padelbaan aan te leggen is dit dus een duidelijk signaal. De kans bestaat namelijk dat er achteraf meerdere beperkingen gelden.

Het lijkt er op dat padelbanen alleen op grote afstand van woningen of in sporthallen gerealiseerd kunnen worden. Daardoor zijn de banen bij tennisparken niet haalbaar, omdat ze meestal te dicht nabij omliggende woningen liggen.

 

Terug naar de nieuwsbrief