Toezichthouders OD NHN voorkomen potentiële ramp

Twee oplettende toezichthouders van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord hebben maar liefst 120.000 liter licht ontvlambare vloeistof ontdekt bij een bedrijf in Noord-Holland. Het bedrijf mocht maximaal 50 liter van deze gevaarlijke vloeistof op betreffende manier verpakt opslaan. Daarnaast had het nauwelijks maatregelen getroffen om een eventuele brand te kunnen beheersen. Ook werden drie grote tanks in het pand aangetroffen met een licht ontvlambare vloeistof, waarvoor geen milieuvergunning was verleend.

De toezichthouders van de Omgevingsdienst bezochten een bedrijf voor een reguliere controle toen hun oog viel op een duizend liter-vat op een naastgelegen bedrijfsterrein. Op het vat prijkte het gevaarsymbool ‘licht ontvlambaar’. Reden genoeg voor de inspecteurs om bij dat bedrijf onaangekondigd een controle uit te voeren. ‘We gingen ervan uit dat ze wat lege vaten op het terrein hadden staan en misschien wat brandbare vloeistof in het pand zelf’, vertelt toezichthouder Ruud. De realiteit bleek weerbarstiger.

Verbazingwekkend

Bij het bedrijf aangekomen werden Ruud en zijn collega Laurens hartelijk ontvangen door de interim-directeur. ‘Nadat we het doel van ons bezoek vertelden - controle uitvoeren op de aanwezige gevaarlijke stoffen – kregen we toegang tot het bedrijf. Dat werd een ware verrassing. Ruud: ‘Op alle jerrycans, flessen en vaten stond het ontvlambaarheidsteken.’ Tot hun verbazing bleken de meeste vaten ook nog eens gevuld. Gevaarlijke stoffen in opslag van het bedrijf

Voor de inspecteurs startte daarna het vastleggen van de overtredingen; er werden foto’s gemaakt en vaten geteld. ‘Bij een productielijn tussen de vaten was iets gevallen, waardoor er ontvlambare vloeistof over de straat onder de houten pallets door liep. Daarnaast zat een werknemer flesjes in doosjes te doen leunend tegen een vat met duizend liter brandbare vloeistof’, aldus inspecteur Ruud.

Hij vervolgt: ‘Als hier brand was uitgebroken waren de plastic duizend liter-vaten gesmolten. De brandende vloeistof zou via de straat het riool in lopen. Vanaf daar kan het zich iedere kant op verspreiden, met alle gevolgen van dien. Bij het bedrijf zelf zou een onbeheersbare brand zijn ontstaan met een dusdanige hitte-intensiteit dat omliggende panden mogelijk ook vlam zouden vatten; het domino-effect.’

Vanuit milieuwetgeving moeten bij een soortgelijke stof in opslag al vanaf 10.000 liter vergaande maatregelen worden getroffen. Die maatregelen zijn er om de impact van een incident te kunnen beheersen. Denk hierbij aan automatische brandblussystemen, 60 minuten brandwerende muren en automatische doorschakeling naar de brandweer. Bij dit bedrijf werd een veelvoud van deze hoeveelheid aangetroffen, met als ‘maatregelen’ slechts enkele handblussers.

Berekenend

Om de gevaarlijke situatie op te heffen, kreeg het bedrijf twee uur de tijd om een plan van aanpak te maken. De productie is direct stilgelegd, het personeel is naar huis gestuurd en de meldkamer van de Veiligheidsregio werd direct op de hoogte gebracht.

Binnen de afgesproken tijd kwam het bedrijf met een plan: de aanwezige brandbare vloeistoffen werden overgebracht naar een gecertificeerde opslag in Moerdijk. Ruud: ‘De dagen daarna hebben we zowel opvallend als onopvallend gecontroleerd of de gemaakte afspraken werden nageleefd. Op de laatste dag van het traject zijn de laatste vaten afgevoerd en heeft Laurens het bedrijf weer vrijgegeven.'

Het bedrijf is vertrokken uit onze regio. De omgevingsdienst waar het bedrijf onder valt is inmiddels ingelicht over de komst van dit bedrijf. ‘Je kan hier stellen dat de twee directeuren calculerend bezig zijn geweest en dat dit zomaar had kunnen uitmonden in een groot incident’, concludeert Ruud.

 

Terug naar de nieuwsbrief