Voorwoord

Beste lezer,

 

We zitten alweer aan het einde van het jaar. Een jaar dat vanwege corona startte in een lockdown en ons aan huis gekluisterd hield. Gelukkig kunnen we die periode achter ons laten en hopelijk blijft dat geschiedenis.

Dankzij corona zijn we misschien wel meer onze leefomgeving gaan waarderen. Het debat over behoud of verbetering daarvan leeft enorm. Kijk naar de discussies over Tata Steel, stikstof of de wereldwijde congressen over de staat van de aarde.

De belangstelling voor de leefomgeving zorgt ervoor dat onze expertise en kennis van de regio relevanter is dan ooit. Kennis die gaat over begrenzen, maar ook over ruimte creëren om alle transities in de industrie en bij de boeren mogelijk te maken.

Het is eQuinten Foppe, directeur OD NHNen grote uitdaging voor onze organisatie om daarin de maatschappelijke opgaven en bestuurlijke ambities te realiseren. Zo moeten we nog meer weten wat er gebeurt buiten onze organisatie en moeten we onze producten en diensten nog integraler en zo slim mogelijk aanbieden.

Om de ambities en opgaven te verwezenlijken proberen we het voor alle inwoners, ondernemers en onszelf gemakkelijker te maken. Dat vertaalt zich onder andere in de implementatie van een nieuw registratiesysteem, een gebruiksvriendelijkere website, een dashboard, die inzicht geeft in processen bij het bedrijfsbureau en de inzet van onze drones.

De OD NHN staat ook middenin de samenleving. Bijvoorbeeld na de grote brand in Den Helder, waarbij asbest vrijkwam. Onze medewerkers hadden intensief contact met de inwoners. Zij maakten zich zorgen over wat in hun tuin lag en over de rekening voor de schoonmaakkosten daarvan. Met hen hebben onze deskundigen besproken wat de mogelijkheden zijn. Ook hier was onze toegevoegde waarde groot.

Bij ondernemers speelt communicatie eveneens een belangrijke rol. Het stikstofdossier houdt iedereen natuurlijk op verschillende manieren bezig. De wetgeving verandert bijna wekelijks, wat de nodige flexibiliteit van onze vergunningverleners vergt. Tijdens de boerenprotesten bevonden onze toezichthouders zich gewoon in het werkveld. Echter geen onvertogen woord van de boerengemeenschap over onze dienst. Wij blijven met hen in contact staan en houden de dialoog open.

Naast contact met inwoners en ondernemers wordt ook steeds meer samengewerkt met naburige OD’s. Zo bekijken we gezamenlijk hoe we het best kunnen omgaan met nieuwe ontwikkelingen op het gebied van waterstof en ook stikstof speelt daarin een rol. Een van de meest cruciale ontwikkelingen in die samenwerking is echter het ontwikkelen en vaststellen van een regionale VTH-strategie komend jaar. Daarmee wordt ook 2023 weer een uitdagend jaar om naar uit te kijken!

 

Vanaf deze plek wens ik u veel leesplezier, mooie feestdagen en een gelukkig 2023.

 

Quinten Foppe,

 

Directeur OD NHN

 

Terug naar de nieuwsbrief