Estafette van het bestuur

Wat is de toegevoegde waarde van de OD NHN, waar speelt ze een positieve rol en welke tips zijn er voor de toekomst? In deze rubriek laat een bestuurder van de OD NHN zijn of haar licht schijnen over hun ervaring met onze dienst. Daarna geven ze het stokje door aan een andere bestuurder.

1. Even voorstellen
Mijn naam is Michiel Wouters. Ik ben sinds juli 2018 wethouder in Den Helder. Naast het lidmaatschap van het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst Noord Holland Noord als vertegenwoordiger van Den Helder is mijn portefeuille: Stedelijke Vernieuwing, Detailhandel, Grondzaken, Vastgoed, Personeel en Organisatie en Juridische zaken.
Foto van Michiel Wouters
 

Mijn achtergrond ligt in de Koninklijke Marine. Na een complete loopbaan ben ik in de gemeenteraad gekomen en zo ook in het college.
Ik zie mijn rol enerzijds als vertegenwoordiger van de gemeente Den Helder waarbij het van belang is dat Den Helder op efficiënte en effectieve manier de producten van de OD kan afnemen. Anderzijds kan dat alleen als de OD goed functioneert, hetgeen inhoud dat ik mij inzet om het de OD mogelijk te maken de gemeenten en de provincie optimaal te faciliteren.

2. Hoe kijkt u persoonlijk naar de samenwerking tussen de gemeenten en de Omgevingsdienst?
De OD NHN is in feite nog steeds in ontwikkeling. Doel van alle gemeenschappelijke regelingen is altijd om met meer gemeenten en de provincie een beter product te leveren tegen de laagst mogelijke prijs.
Omdat naast verplichte afname er ook optionele producten kunnen worden afgenomen zijn de belangen soms verschillend. Dat maakt de discussie niet altijd even eenvoudig en is moeilijk voor de OD.

3. Hoe draagt de OD NHN bij aan de beleidsdoelstellingen binnen uw gemeente?
Het milieu is als beleidselement steeds belangrijker geworden. We leven met veel mensen op een beperkte ruimte in Nederland. Iedere gemeente heeft als doel om voldoende werkgelegenheid te creëren en haar burgers een schone, veilige en leefbare woonomgeving te bieden. Voorts zijn de omgevingseffecten niet gemeentegrens overschrijdend. Juist een regionale omgevingsdienst kan en moet daar een rol in spelen. Gelijktijdig is mijn zorg dat in Nederland de verschillende omgevingsdienste organisatorisch en qua werkwijze teveel uit elkaar gaan lopen  In een klein land als Nederland is dat niet gewenst en het Rijk zal dat moeten blijven bewaken.

4. Op welke wijze heeft de Omgevingsdienst een positieve rol gespeeld en wat zijn toegevoegde waarde?
De OD NHN heeft voor mij aangetoond dat de regionale aanpak werkt. De OD heeft zich ontwikkeld als een kenniscentrum. Ondanks de constante discussie over de kosten is het naar mijn mening duidelijk dat ook efficiëntie zich heeft bewezen.

      5. Welke uitdagingen ziet u in de loop van deze bestuursperiode voor de Omgevingsdienst?
In de komende bestuursperiode moet de OD NHN zich als organisatie verder ontwikkelen. Daarbij is het van belang dat intern weer telkens de vraag wordt gesteld of de efficiency wordt verbeterd. De som moet meer/beter zijn dan de individuele optelling. Dit zal ook de afname van niet verplichte producten verhogen, hetgeen ook het totaal ten goede komt. De wijze van financieren is daarvan een belangrijk onderdeel. De transitie van lumpsum naar output financiering moet intern voortdurend worden begeleid en beoordeeld. Op dit punt is afstemming landelijk nodig omdat het onwenselijk is dat dezelfde producten landelijk heel afwijkende kosten met zich meebrengen. Het rapport Van Aartsen is daarvoor een goede aanleiding.

      6. Hoe zie je de rol van de Omgevingsdienst in het licht van de Omgevingswet?
De omgevingswet kent inmiddels een lange aanloop waarvan ik persoonlijk inschat dat die nog langer gaat duren. De vraag is of deze wet voor gemeenten iets gaat vereenvoudigen of oplossen. Uiteindelijk zal de OD daar een rol in moeten gaan spelen. De reikwijdte van de rol van de OD is mij op dit moment nog niet duidelijk.  De lange aanloop is nu voor de OD als organisatie wel een probleem aan het worden (financieel/personeel) omdat er wel voorbereid moet worden, maar nog geen betaald product wordt afgenomen. Het is voor gemeenten/provincie in de huidige verhoudingen moeilijk om daar verstandig mee om te gaan.

7. Wat wilt u de Omgevingsdienst vanuit uw portefeuille meegeven?
Ik wil aan de Omgevingsdienst meegeven dat zij constant moeten werken aan een efficiënte bedrijfsvoering. Het moet voor gemeenten en provincie voortdurend duidelijk zijn dat de gemeenschappelijke regeling gunstig uitpakt voor hen en colleges moeten in staat zijn dit aan hun raad uit te leggen. Het is voorts belangrijk dat diezelfde bedrijfsvoering en financiering landelijk tussen de verschillende omgevingsdiensten niet teveel uit elkaar gaat lopen. De verschillende “omgeving “ van een dienst zou de verschillen moeten kunnen verklaren. Om dat te bereiken moet de OD-NHN voortdurend goede contacten houden met ‘zuster OD’s’.

      8. Aan wie wilt u het stokje overdragen en heeft u hiervoor een specifieke reden?
Ik zou het stokje graag overdragen aan Hans Heddes uit Schagen, mede omdat in Schagen (college/ Raad) kritisch wordt gekeken naar de Omgevingsdienst.