Strenger toezicht gebruik knalapparatuur na toename overlast

De toezichthouders van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord gaan dit jaar in vier gemeenten strenger toezien op het gebruik van knalapparatuur door telers. Deze strengere controles houden ze in Drechterland, Enkhuizen, Medemblik en Stede Broec. Knalapparatuur wordt vooral in de akkerbouw en fruitteelt gebruikt om vogels en wild met een harde knal te verjagen. Die knal is tot op grote afstand te horen en leidt steeds vaker tot klachten van omwonenden.  

Het waarschuwen en stellen van termijnen heeft er de afgelopen jaren niet toe geleid dat de telers de regels beter naleven. Het aantal klachten van omwonenden die geluidsoverlast ervaren, neemt juist steKnalapparaateds meer toe. De telers stellen de apparaten vaak niet goed in waardoor ze te veel, te hard of in de nachtperiode knallen.

Direct sanctioneren

Waar voorheen nog vaak eerst een waarschuwing werd gegeven, wordt vanaf dit jaar bij een geconstateerde overtreding meteen overgegaan tot het opleggen van een last onder dwangsom en een proces-verbaal.
De akkerbouwers en fruittelers in de gemeenten Drechterland, Enkhuizen, Medemblik en Stede Broec zijn per brief geïnformeerd over de regels die van toepassing zijn. In diezelfde brief worden zij ook meteen gewaarschuwd dat vanaf dit jaar het overtreden van die regels direct wordt bestraft.

Regels APV

In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van de gemeenten Drechterland, Enkhuizen, Medemblik en Stede Broec wordt verwezen naar de ‘uitvoeringsregels voor het gebruik van knalapparatuur’ die van toepassing zijn.
Meer informatie over knalapparatuur kunt u vinden op www.odnhn.nl. Via het klachtenformulier op de website kunt u zelf een klacht over knalapparatuur doorgeven.