Missie en visie

Missie

'OD NHN is een onafhankelijke partner die op inspirerende wijze mensenMissie en visie
en kennis verbindt om maatschappelijke ambities in de fysieke leefomgeving te realiseren.’ 

Visie

‘De OD NHN maakt Natuur & Milieu zichtbaar als logische thema’s in de afweging bij keuzes door overheden, burgers en bedrijven. Wij spelen een aanjagersrol in de ontwikkeling en transitie van de fysieke leefomgeving op de thema’s natuur en milieu. En wij verhogen de maatschappelijke bewustwording op de thema’s natuur en milieu bij burgers en bedrijven.’ 

Kernwaarden

  •  Samen  
  •  Dichtbij  
  •  Deskundig  
  •  Maatschappelijk bewust