Veel gestelde vragen

Buiten zwemmen/oppervlaktewater 

 

​​Wanneer mag mijn hond op het strand?
Op de blauwe informatieborden bij het water kunt u zien of honden zijn toegestaan.
     
Wat moet je doen als je in een mui terechtkomt?

Wie in een mui terechtkomt, moet zich ervan bewust zijn dat een mui je nooit onder water trekt, maar wel van de kust afdrijft. Het belangrijkste is: rustig blijven. Probeer de aandacht van de reddingsbrigade of badgasten te trekken door te roepen en te zwaaien om hulp. Laat je met de stroming meedrijven. Probeer nooit tegen de stroming in te zwemmen. Dan raak je vermoeid en loop je een verhoogde kans om verder in de problemen te komen! Het belangrijkste is om te blijven drijven. Wie goed kan zwemmen, kan parallel aan de kust gaan zwemmen; zo kom je uit de mui. Als dat niet lukt: laat je rustig met de stroming meevoeren tot achter de zandbanken en de golven. De mui neemt daar in kracht af. Ga over de zandbanken terug naar de kant. Zandbanken kunt u herkennen aan het schuim op de golven. Dat schuim ontstaat bij het breken van de golven.
Bij de muien is het dieper, de golven zullen daar niet breken en er zal dus ook geen schuimmassa ontstaan.

Wat betekenen de waarschuwingsborden onder de blauwe informatieborden bij oppervlaktewater?

Er zijn verschillende waarschuwingsborden:

-Waarschuwing

Een bord waarop een waarschuwing (minst ernstig) staat vermeld, is tijdelijk. Deze wordt afgegeven vanwege een actuele waterbemonstering door de waterkwaliteitsbeheerder.

- Negatief zwemadvies

Een bord waarop een negatief zwemadvies (ernstiger) staat vermeld, is tijdelijk.

- Permanent negatief zwemadvies

Een bord waarop een permanent negatief zwemadvies staat aangegeven, is een gemiddelde over 4 zwemseizoenen en gaat dus over een lange periode. Een permanent negatief zwemadvies geldt voor het hele zwemseizoen en geeft dus aan dat de algemene kwaliteit van het zwemwater niet heel goed is.

- Zwemverbod

Een bord waarop een zwemverbod (heel ernstig) staat vermeld, is tijdelijk. Deze wordt ingesteld als de veiligheid en/of hygiëne een direct gevaar vormen voor de volksgezondheid. Het zwemverbod wordt door de zwemwaterinspecteur namens gedeputeerde staten ingesteld. Indien het een grensoverschrijdende calamiteit betreft (met andere provincie of meerdere gemeenten) zal de zwemwaterinspecteur het zwemverbod namens de Commissaris van de Koning instellen. Ook dat kan je zien op het officiële informatiebord van de provincie Noord-Holland en op onze website (www.zwemwater.nl) of de zwemwater app.

Kan ik voordat ik richting een officiele buiten zwemwaterlocatie ga, al zien of daar waarschuwingen gelden?

Ja, dat kan via www.zwemwater.nl of onze zwemwaterapp. Voor Appstore: Zwemwater in de App Store (apple.com), voor Android: Zwemwater - Apps on Google Play

Wat moet ik doen als ik in (mogelijk) met blauwalg besmet zwemwater heb gezwommen?

Spoel uw lichaam zo snel en goed mogelijk af onder de douche met kraanwater.

Wat zijn symptomen van een blauwalg besmetting?

Symptomen zijn huiduitslag, hoofdpijn, braken, diarree, koorts, pijnlijke keel, oorpijn, oogirritaties, maagkramp en misselijkheid. Neem bij aanhoudende klachten altijd contact op met uw huisarts.

Wat is zwemmersjeuk?

Trichobilharzia, de larven van een wormsoort die bij eenden voorkomt, kunnen een klein stukje in de menselijke huid binnen dringen. Dat veroorzaakt een allergische reactie bij de mens: zwemmersjeuk

Wat zijn symptomen van een zwemmersjeuk besmetting?

Als u voor de eerste keer besmet wordt met Trichobilharzia, treedt na 10 tot 30 minuten jeuk op, die meestal snel weer overgaat. Er verschijnen wat rode plekjes op de huid, op de plaats waar de larfjes binnengedrongen zijn. Eén tot twee weken later ontstaan er kleine, jeukende rode bultjes op diezelfde plaats. Dat is een reactie van de huid op de larfjes die in de huid doodgaan. De eerste keer kan de besmetting vrijwel ongemerkt voorbij gaan. Wanneer u later opnieuw besmet wordt, zijn de symptomen heftiger. Door de huidreactie gaan de larfjes eerder dood, maar de reactie kan gepaard gaan met heftige jeuk en rode vlekken die bultjes worden. De aandoening gaat binnen ongeveer een week vanzelf over en hoeft niet behandeld te worden (tenzij er door het krabben huidontstekingen zijn ontstaan).

Wanneer is het veilig om te zwemmen?

Zwemmen in oppervlaktewater brengt risico's met zich mee, maar deze risico's kunnen behoorlijk verschillen per locatie. Het is aan te raden om alleen te zwemmen op officieel aangewezen zwemwaterlocaties. Daar wordt de waterkwaliteit en de fysieke veiligheid in de gaten gehouden. Op www.zwemwater.nl staat altijd de actuele waterkwaliteit.

Waar moet ik melden dat er een dood dier ligt op een zwemlocatie?

U kunt bij de GGD, gemeente, beheerder van een zwemlocatie of provincie melden dat u een dood dier heeft aangetroffen.

Hoe weet ik of het zwemwater veilig is?

Officiële zwemlocaties worden door zowel de houder als door de zwemwaterinspecteurs geïnspecteerd op veiligheid en hygiëne. Het publiek wordt geinformeerd door de blauwe borden die in de onmiddelijke nabijheid staan van de zwemlocatie. Op en onder deze blauwe borden worden eventuele bijzonderheden vermeld. Ook staat de meest actuele informatie ovber een zwemwaterlocatie op deze website van zwemwater.nl. Zwemmen blijft altijd op eigen risico.

Waar wordt op gecontroleerd door de OD NHN bij een officiële zwemlocatie?

De Omgevingsdienst Noord-Holland Noord controleert op veiligheid en hygiene van een zwemlocatie.

Op welke bacteriën controleert de waterbeheerder een zwemlocatie?

Blauwalgen of andere giftige algen, Intestinale enterokokken (IE), Escherichia Coli (E. coli) en veiligheid

Wat is een zwemzone en waarom ligt er een ballenlijn?

Een zwemzone is een gedeelte van een open water dat afgebakend is met een ballenlijn (drijflijn). In de zwemzone wordt gecontroleerd op veiligheid en hygiene. 
Op het strand is de zwemzone te herkennen aan de vlaggen.

Mag je ook buiten de aangewezen zwemzone zwemmen?

Zwemmen buiten de aangewezen zwemzone is ook op eigen risico. Daar heeft het water ook een andere functie (bijvoorbeeld vaarwater) en daar wordt niet gecontroleerd op veiligheid en hygiene.

Waarom mag mijn hond niet zwemmen op een aangewezen zwemlocatie?

Honden zijn (soms) niet toegestaan, omdat honden het water en strand vervuilen. Daardoor verslechtert de waterkwaliteit van een zwemzone.

Van wanneer tot wanneer is het zwemseizoen?

In Nederland loopt het zwemseizoen van 1 mei tot 1 oktober.

Waarom mag mijn hond wel (vaak) buiten het zwemseizoen op het strand?

Voor 1 mei en na 1 oktober maken weinig mensen gebruik van een zwemplek. Daarom wordt er dan niet meer gecontroleerd op de waterkwaliteit, hygiene en veiligheid van een zwemzone.

Wat betekenen de vlaggen op het strand?

Op deze pagina van zwemwater.nl kunt u de betekenis van de vlaggen vinden.

Worden rivieren en kanalen ook geïnspecteerd op hygiene en veiligheid?

In dit filpmje van Rijkswaterstaat zie je waarom je niet in rivieren moet zwemmen.

Nee, het zwemmen in rivieren en kanalen is niet toegestaan, deze locaties zullen dan ook niet bezocht worden door de zwemwaterinspecteurs.

Waar vind ik telefoonnummers om overlast te melden?

Op deze website van zwemwater.nl vindt u bij elke zwemplek ook het juiste telefoonnummer en e-mailadres om meldingen door te geven.

Moeten er toiletten aanwezig zijn bij een offciële zwemwaterlocatie?

Er geldt geen verplichting om een toilet bij een zwemlocatie te hebben. Als er toiletten op een bepaalde zwemlocatie zijn, staat dat aangegeven op de blauwe publieksinformatieborden.

 

Badwaterbassins waarin gelegenheid wordt gegeven tot zwemmen of baden

 

Hoe vaak worden zwembaden gecontroleerd?

Bij zwembaden wordt het zwemwater dagelijks door de badhouder gecontroleerd en maandelijkse door een onafhankelijk laboratorium. Jaarlijks controleert de omgevinsgdienst elk zwembad.

Hoe weet ik of een glijbaan veilig is?

Glijbanen worden aangelegd door een gekwalificeerd bedrijf. Na de aanleg van een glijbaan wordt het onderhouden door de badhouder. Eenmaal per jaar inspecteert de zwemwaterinspecteur of de glijbaan voldoende is onderhouden. Ook kijkt de inspecteur hierbij naar de staat van de schroeven, bodem van de waterbak, wanden, traptreden en kolommen van de glijbaan.

Hoe weet ik of er geen legionella bacteriën in het zwembad of in de douches aanwezig zijn?

Je mag er vanuit gaan dat als een badhouder gelegenheid biedt tot baden en zwemmen, er geen legionella aanwezig is. De badhouder voert regelmatig beheersmaatregelen uit om groei van legionellabacteriën te voorkomen. Als er legionella geconstateerd is, dan zou het waterelement met legionella moeten uit staan.

Wat doet legionella?

Er zijn wel 50 verschillende soorten legionella. Legionellapneumonie (veteranenziekte) is een ernstige vorm van longontsteking, die wordt veroorzaakt door de legionellabacterie. De bacterie kan voorkomen in watersystemen, en kan ziekte veroorzaken wanneer aëosolen met de
bacterie worden ingeademd. De meest frequent voorkomende ziekteverwekker van de legionellapneumonie is Legionella pneumophila. Naast die soort kunnen ook andere soorten van de legionellabacterie ziekte veroorzaken. Deze andere soorten worden gezamenlijk ook wel Legionella non-pneumophila genoemd.

Waar kan ik overlast melden?

Ervaart u overlast over de hygiëne en/of veiligheid in een badinrichting? Dan is het altijd verstandig dat eerst bij de eigenaar of beheerder te melden. Heeft dat voor u niet het gewenste resultaat, dan kunt u dat bij ons online melden via dit meldingsformulier.