Zwembaden/badinrichtingen

Badinrichtingen

De Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) controleert in opdracht van de provincie Noord-Holland of badinrichtingen in de provincie voldoen aan eisen voor hygiëne en veiligheid.

Een badinrichting is een (zwem)bad voor het publiek. Denk bijvoorbeeld aan openbare zwembaden, sauna's, baden in hotels, op campings, vakantieparken en medische baden.

Badinrichtingen moeten voldoen aan eisen op het gebied van hygiëne en veiligheid en mogen pas open voor publiek als aan alle eisen is voldaan.

Overlast

Ervaart u overlast over de hygiëne en/of veiligheid in een badinrichting? Dan is het altijd verstandig dat eerst bij de eigenaar of beheerder te melden.
Heeft dat voor u niet het gewenste resultaat dan kunt u dit bij Omgevingsdienst Noord-Holland Noord online melden via een meldingsformulier. U vindt het meldingsformulier rechts op deze pagina.