Ondernemers

Actueel

(Accordion ingeklapt)

Rijk en provincies hebben gezamenlijk afgesproken om tot die tijd geen toestemming te verlenen voor activiteiten die stikstofdepositie veroorzaken in daarvoor gevoelige Natura 2000-gebieden. Lees meer

(Accordion ingeklapt)

Het Programma Aanpak Stikstof (PAS) mag niet als basis voor toestemming voor activiteiten worden gebruikt. Dat blijkt uit een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van vandaag.
Op basis van het PAS wordt vooruitlopend o...
Lees meer

(Accordion ingeklapt)

Op woensdag, 29 mei 2019 doet de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een einduitspraak in de pilotzaken over het Programma Aanpak Stikstof (PAS). De uitspraak volgt op de zitting van 14 februari 2019. Lees meer

(Accordion ingeklapt)

Verbruikt uw bedrijf of instelling (inrichting) per jaar vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas(equivalent)? Dan bent u op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen met een terugve... Lees meer