Ondernemers

Actueel

  • Als u een aanvraag op grond van artikel 2.7, tweede lid, van de Wet natuurbescherming doet of heeft gedaan, wordt deze aanvraag voortaan behandeld met toepassing van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure... Lees meer over 'Langere beslistermijn aanvraag...'
  • De provincie past de werkwijze aan voor uitvoering van de Wet natuurbescherming per 1 augustus 2021. Het gaat om het afhandelen van de vraag of een vergunning/ontheffing dan wel een verklaring van geen bedenkin... Lees meer over 'Aangepaste werkwijze uitvoerin...'
  • De heer Quinten Foppe is per 15 april 2021 door het bestuur aangesteld als de nieuwe directeur van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN).

    Lees meer over 'Quinten Foppe nieuwe directeur...'
  • Ben je geïnteresseerd wat de OD NHN allemaal doet? In de jaarimpressie 2020 vind je dat allemaal terug. Aandacht voor o.a.: de stikstofproblematiek, circulaire economie, externe veiligheid, asbestdaken... Lees meer over 'Bekijk de jaarimpressie 2020 v...'
  • Door een uitspraak van de Raad van State in de zaak Logtsebaan, is voor intern salderen geen natuurvergunning meer nodig. Dit geeft meer handelingsvrijheid aan ondernemers, maar ook meer verantwoordelijkheid. D... Lees meer over 'Geen natuurvergunning meer nod...'