Dit is de website van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) voorheen RUD NHN

De Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord heet per 1 juli 2019 Omgevingsdienst Noord-Holland Noord

Ondernemers

Actueel

(Accordion ingeklapt)

Rijk en provincies hebben gezamenlijk afgesproken om tot die tijd geen toestemming te verlenen voor activiteiten die stikstofdepositie veroorzaken in daarvoor gevoelige Natura 2000-gebieden. Lees meer

(Accordion ingeklapt)

Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) informeert de Kamer naar aanleiding van het bestuurlijk overleg over het Programma Aanpak Stikstof (PAS) van afgelopen vrijdag 21 juni jongstleden over de wijze waarop er kan worden omg... Lees meer

(Accordion ingeklapt)

Verbruikt uw bedrijf of instelling (inrichting) per jaar vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas(equivalent)? Dan bent u op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen met een terugve... Lees meer

(Accordion ingeklapt)

Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft in een brief aan de Tweede Kamer een nadere reactie gegeven op de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in zake het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Lees meer

(Accordion ingeklapt)

Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft met een brief gereageerd op het verzoek om een inventarisatie van projecten, en een update van de stand van zaken met betrekking tot het Programma Aanpak Stikstof. Minister Schout... Lees meer