Nieuwsoverzicht

 • 37 overtredingen rond verkoop vuurwerk in Noord-Holland Noord

  05 januari 2023

  Toezichthouders van Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) hebben tijdens hun intensieve controles op 28 december (dag voor de verkoop) en de vuurwerkverkoopdagen (29, 30, 31 december) alle 37 verkooppunten in de regio Noord-Holland Noord meerdere keren onaangekondigd bezocht en gecontroleerd. Resultaat: 37 overtredingen bij 14 bedrijven, waarvan veruit de meeste overtredingen op de dag voor de officiële start van de verkoop zijn geconstateerd. De verschillende ondernemers hebben de overtredingen op aangeven van de toezichthouders bijna allemaal op dezelfde dag ongedaan gemaakt.

 • Provincies: geen vergunning tot actualisatie AERIUS

  22 december 2022

  De provincies hebben besloten om tot de actualisatie van AERIUS op 26 januari 2023 geen ontwerpbeschikking in het kader van de Wet natuurbescherming meer te publiceren.

 • Nieuwe brochure Wet natuurbescherming en evenementen

  13 december 2022

  Gaat u binnenkort een evenement organiseren, maar komt u er niet uit met de vergunningaanvraag? Dan reikt de OD NHN u een helpende hand.

 • Vergunning Tata Steel aangescherpt: aanzienlijk minder uitstoot stikstof

  05 december 2022

  Begin 2022 heeft Mobilisation for the Environment bij de provincie drie verzoeken ingediend over vergunningen, die zijn verleend aan Tata Steel. Het eerste verzoek betreft de gehele of gedeeltelijke intrekking van de natuurvergunning, waarvoor de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) is gemandateerd. Het tweede en derde verzoek betreffen het actualiseren van de omgevingsvergunning milieu, waarvoor de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) is gemandateerd

 • Natuurvriendelijk verduurzamen

  06 december 2022

  Gaat u uw woning verduurzamen? Dat is een mooie stap naar het verlagen van uw stookkosten en het verminderen van de CO2 uitstoot. Maar wist u dat het voor bepaalde dieren niet zo gunstig kan uitpakken?

 • Leges aanvragen Wet natuurbescherming

  05 december 2022

  Sinds dit jaar zijn de legestarieven gewijzigd. Voor meer onderwerpen binnen de Wet natuurbescherming worden leges geheven. De provincie Noord-Holland stelt de legesverordening met de bijbehorende legestabel op.

 • Minder stikstofruimte voor Tata Steel

  06 december 2022

  De provincie Noord-Holland en Omgevingsdienst Noord-Holland Noord scherpen de natuurvergunning, die in 2016 aan Tata Steel is verleend, aan. Dat betekent dat Tata Steel minder ruimte heeft om stikstof uit te stoten. Deze ruimte komt ten gunste van de natuur. De verwachting is dat door innovaties de komende jaren de stikstofuitstoot verder daalt en dat het bedrijf voldoende stikstofruimte behoudt om de komende jaren de omschakeling naar duurzame productie van groen staal mogelijk te maken.

 • Geslaagde netwerkbijeenkomst voor bestuurders en ambtelijke vertegenwoordiging

  01 december 2022

  Op 7 september ontvingen wij onze nieuwe AB-leden en ambtelijke vertegenwoordiging van al onze deelnemende gemeenten en provincie Noord-Holland voor een inspirerende netwerkbijeenkomst.

 • Uitstel afhandeling enkele vergunningaanvragen Wnb

  01 december 2022

  Door de invoering van de maximale rekenafstand van 25 km voor alle emissiebronnen kunnen momenteel nog niet alle vergunningaanvragen op grond van de Wet natuurbescherming worden behandeld of afgehandeld.

 • AERIUS-calculator weer beschikbaar vanaf 20 januari

  01 december 2022

  AERIUS-calculator niet beschikbaar tussen 13 en 20 januari 2022.

 • Hennepplantage ontdekt op integrale actiedag Hollands Kroon

  01 december 2022

  Op dinsdag 8 maart is tijdens een integrale actie van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord, de gemeente Hollands Kroon en de politie een hennepplantage met 68 planten aangetroffen in een loods aan de Lotweg in Anna Paulowna. Het is de tweede keer dat hier een hennepplantage is aangetroffen. Het pand wordt daarom op last van de gemeente gesloten voor de duur van een jaar.

 • Strengere handhaving gebruik knalapparatuur na toename klachten

  01 december 2022

  De toezichthouders van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord gaan dit jaar in vier gemeenten strenger toezien op het gebruik van knalapparatuur door telers. Knalapparatuur wordt vooral in de akkerbouw en fruitteelt gebruikt om vogels en wild met een harde knal te verjagen. Die knal is tot op grote afstand te horen en leidt steeds vaker tot klachten van omwonenden.