Provincies: geen vergunning tot actualisatie AERIUS

De provincies hebben besloten om tot de actualisatie van AERIUS op 26 januari 2023 geen ontwerpbeschikking in het kader van de Wet natuurbescherming meer te publiceren.

bos stikstof

Reden hiervoor is dat de procedure niet voor de actualisatie kan worden afgerond, waardoor een nieuwe stikstofberekening nodig zou zijn. Van deze lijn kan alleen in specifieke gevallen worden afgeweken.

Lees het volledige bericht op de website van het Interprovinciaal Overleg.