Geluidbelastingkaarten agglomeratie Alkmaar 2022 beschikbaar

Omgevingslawaai kan erg hinderlijk zijn. En soms is het zelfs schadelijk voor de gezondheid.
In de Europese Richtlijn omgevingslawaai staat dat grote gemeenten elke vijf jaar het geluid in beeld moeten brengen door het vervaardigen van een geluidbelastingkaart. De gemeenten hebben de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord de opdracht gegeven deze kaarten te vervaardigen. De kaarten van 2022 zijn nu te raadplegen.

Deze kaart laat de geluidbelasting op de gevel zien van geluidgevoelige gebouwen zoals woningen, scholen en ziekenhuizen. Het gaat om geluid van wegverkeer, railverkeer, industrie en luchtvaart. Op de kaart is zowel de jaargemiddelde geluidsbelasting (uitgedrukt in Lden) als de geluidsbelasting in de nacht (uitgedrukt in Lnight) te zien. De meest recente geluidbelastingkaarten vindt u op deze geluidpagina op onze website

Nieuw rekenmodel

Voor het inzichtelijk maken van de geluidssituatie wordt gebruik gemaakt van rekenmodellen. Vanaf 2021 is een nieuw Europees rekenmodel verplicht (Cnossos). Dat is een andere rekenmethode dan die bij de eerdere geluidsbelastingkaarten is gehanteerd. Die zijn namelijk berekend met de Nederlandse rekenmethode op basis van het Reken- en Meetvoorschrift Geluid (RMG-2012). Omdat de nieuwe rekenmethode anders is, zorgt dat ook voor andere resultaten.Die liggen een stuk hoger. Daardoor zijn die niet 1 op 1 vergelijkbaar met de geluidsbelastingkaart uit 2016. Een verschilanalyse tussen beide jaren in de toe- en afnames van de geluidsbelasting en de mogelijke oorzaak, is daarom niet uitgevoerd.