Minder stikstofruimte voor Tata Steel

De provincie Noord-Holland en Omgevingsdienst Noord-Holland Noord scherpen de natuurvergunning, die in 2016 aan Tata Steel is verleend, aan. Dat betekent dat Tata Steel minder ruimte heeft om stikstof uit te stoten. Deze ruimte komt ten gunste van de natuur. De verwachting is dat door innovaties de komende jaren de stikstofuitstoot verder daalt en dat het bedrijf voldoende stikstofruimte behoudt om de komende jaren de omschakeling naar duurzame productie van groen staal mogelijk te maken.

Het bevoegd gezag, dat is de provincie Noord-Holland en namens deze de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) en de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG), scherpen voortdurend vergunningen van Tata Steel aan. Het doel van deze overheden is een gezondere en veilige leefomgeving in de IJmond. De provincie vindt de omschakeling naar duurzame staalproductie wezenlijk voor een gezondere leefomgeving. Zij vindt het belangrijk dat Tata Steel voldoende stikstofruimte heeft om de omschakeling naar duurzame staalproductie te realiseren.
 

Lees het volledige bericht op de website van provincie Noord-Holland.

Op onze website vindt u diverse documenten m.b.t. de natuurvergunning en dit intrekkingsverzoek van de MOB.