Tata Steel IJmuiden

Omgevingsdienst Noord-Holland Noord voert in mandaat van provincie Noord-Holland de vergunningverlening en toezicht & handhaving uit op de Wet natuurbescherming. Op deze pagina vindt u diverse stukken m.b.t. de natuurvergunning van Tata Steel IJmuiden.

Hier kunt u de natuurvergunningen, intrekkingsverzoeken en informatie over project Kunstduin vinden bij Tata Steel IJmuiden.

Tata Steel kunstduin

De Omgevingsdienst Noord-Holland Noord is voor het project Kunstduin betrokken vanuit zijn rol als vergunningverlener en toezichthouder op de Wet natuurbescherming. Dat gebeurt in opdracht van de provincie Noord-Holland.
Hier kunt u het besluit voor dit project vinden met onderliggende stukken.

Intrekkingsverzoek stichting Duinbehoud natuurvergunning Kunstduin

Omgevingsdienst Noord-Holland Noord heeft van Duinbehoud een intrekkingsverzoek ontvangen voor de natuurvergunning voor het project Kunstduin. Het besluit op het intrekkingsverzoek en onderliggende stukken kunt u hier vinden.