Dossiers Circuit Zandvoort en Tata Steel IJmuiden

  • Circuit Zandvoort

    21 februari 2024

    Circuit Zandvoort organiseert sinds 2022 weer de Dutch Grand Prix. Omgevingsdienst Noord-Holland Noord is voor de benodigde aanpassingen betrokken vanuit zijn rol als vergunningverlener en toezichthouder op de Wet natuurbescherming. Dat gebeurt in opdracht van de provincie Noord-Holland.

  • Tata Steel IJmuiden

    12 december 2023

    Omgevingsdienst Noord-Holland Noord voert in mandaat van provincie Noord-Holland de vergunningverlening en toezicht & handhaving uit op de Wet natuurbescherming. Op deze pagina vindt u diverse stukken m.b.t. de natuurvergunning van Tata Steel IJmuiden.