Ecologisch onderzoek nodig bij isoleren van spouwmuren

Op 2 augustus 2023 heeft de Raad van State uitspraak gedaan in een zaak tussen een isolatiebedrijf uit Best en het college van gedeputeerde staten van Utrecht. De zaak ging over het na-isoleren van spouwmuren van woningen en het benodigde ecologische onderzoek. Het isolatiebedrijf gebruikte een endoscoop om te controleren of er geen vleermuizen aanwezig waren in een spouwmuur voordat zij begonnen met isoleren. Dat is een veelgebruikte methode door isolatiebedrijven.

Raad van State volgt provincie

De provincie Utrecht oordeelde eerder dat deze onderzoeksmethode niet voldoende is om de aanwezigheid van verblijfplaatsen van vleermuizen uit te sluiten. Daar gaat de Raad van State in mee. Uit de uitspraak blijkt dat als spouwmuren van een bestaande woning worden geïsoleerd, er eerst voldoende ecologisch onderzoek uitgevoerd moet worden. Zo kan men vaststellen of er verblijfplaatsen van vleermuizen in deze muren zitten. Een enkel endoscopisch onderzoek is niet voldoende.

De volledige uitspraak kunt u hier lezen: Uitspraak 202103977/1/R2 - Raad van State.

Ontheffing

Als uit het ecologisch onderzoek blijkt dat er verblijfplaatsen of beschermde dieren in de spouwmuur aanwezig zijn, moet voor aanvang van de werkzaamheden een ontheffing worden aangevraagd. Dat kan via ons Aanvraagformulier Soortenbescherming - OD NHN.
Woningcorporaties kunnen in sommige gevallen gebruik maken van de gedragscode van AEDES, waardoor er na het uitvoeren van onderzoek geen ontheffing noodzakelijk is.

Ik wil (na-)isoleren, wat moet ik nu doen?

Voorafgaand aan het uitvoeren van de isolatie dient u eerst een ecologisch onderzoek te laten uitvoeren door een deskundig ecoloog om te bepalen of er beschermde verblijfplaatsen en/of beschermde dieren – zoals vleermuizen – in de spouwmuur aanwezig zijn.

Meer informatie over de soortenbescherming kunt u ook hier vinden op onze website.