BIJ12 publiceert kennisdocument kleine marterachtigen: bunzing, hermelijn en wezel

Op 15 januari 2024 heeft BIJ12 het kennisdocument ‘kleine marterachtigen: bunzing, hermelijn en wezel’ gepubliceerd.

Het volledige nieuwsbericht staat hier op de website van BIJ12.

Bekijk het kennisdocument kleine marterachtigen, die vindt u hier op de website van BIJ12.

Met het beschikbaar komen van het kennisdocument van BIJ12 vervalt de handreiking ‘Wezel, Hermelijn en Bunzing beschermd in Noord-Holland’ van de Provincie Noord-Holland. Deze is niet meer beschikbaar op onze website.

Naast het kennisdocument ‘kleine marterachtigen: bunzing, hermelijn en wezel’ van BIJ12 kan gebruik worden gemaakt van de beheerwijzer kleine marterachtigen van de zoogdierenvereniging. De beheerwijzer vindt u op deze website van de zoogdiervereniging.