Uitstel afhandeling enkele vergunningaanvragen Wnb

Door de invoering van de maximale rekenafstand van 25 km voor alle emissiebronnen kunnen momenteel nog niet alle vergunningaanvragen op grond van de Wet natuurbescherming worden behandeld of afgehandeld.

In de release van AERIUS Calculator van 20 januari 2022 is de maximale rekenafstand verwerkt van 25 km voor alle emissiebronnen.
Door de invoering van deze 25 km afstandsgrens kunnen momenteel nog niet alle vergunningaanvragen op grond van de Wet natuurbescherming worden behandeld of afgehandeld. De provincies hebben hiervoor in sommige gevallen een extra functionaliteit in AERIUS-calculator nodig. Naar verwachting is deze binnen twee weken beschikbaar. Deze functionaliteit regelt dat de totale emissie per situatie getoond wordt in kilo’s. Deze wordt nu getoond in tonnen.

Handreiking
 

Een tekstuele toevoeging verklaart dat voor alle gebieden binnen 25 km is gerekend, maar dat de tabel alleen gebieden met resultaten groter dan 0,00 mol/ha/jaar toont. De gebieden waar de resultaten onder de 0,00 liggen, zijn dus niet zichtbaar.
Voor de randeffecten van de 25 km afstandsgrens bij het uitvoeren van een berekening bij intern salderen, is deze handreiking beschikbaar. Deze wordt op een later moment aangevuld met een visualisatie van de randeffecten. Ook hiervoor geldt dat aanvragen die hierop wachten, nog niet opgepakt kunnen worden.

Voor meer informatie kunt u terecht bij de helpdesk van BIJ12.

 

Bron: BIJ12