37 overtredingen rond verkoop vuurwerk in Noord-Holland Noord

Toezichthouders van Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) hebben tijdens hun intensieve controles op 28 december (dag voor de verkoop) en de vuurwerkverkoopdagen (29, 30, 31 december) alle 37 verkooppunten in de regio Noord-Holland Noord meerdere keren onaangekondigd bezocht en gecontroleerd. Resultaat: 37 overtredingen bij 14 bedrijven, waarvan veruit de meeste overtredingen op de dag voor de officiële start van de verkoop zijn geconstateerd. De verschillende ondernemers hebben de overtredingen op aangeven van de toezichthouders bijna allemaal op dezelfde dag ongedaan gemaakt.

Tijdens deze bedrijfsbezoeken controleren de toezichthouders van OD NHN of de opslag van vuurwerk veilig en verantwoord conform de wet- en regelgeving gebeurt. Staat er bijvoorbeeld niet te veel vuurwerk in de bunkers, zijn de afstanden van het vuurwerk ten opzichte van het plafond en de muur in orde voor een goede werking van de sprinklerinstallatie, is het gangpad breed genoeg? Wordt er niet meer dan 25 kg consumentenvuurwerk verkocht aan een particulier, is de verkoopruimte vrij van (zeer) licht ontvlambare stoffen en drukhouders, zijn de deuren van de bunkers zelfsluitend etc.

Dat deze controles niet voor niets zijn, bleek toen bij een bedrijf naast de al overvolle bunkers, nog eens zo’n 1500kg vuurwerk op pallets buiten de bunkers werd aangetroffen. Met als gevolg een zeer onveilige en riskante situatie. Gezien deze overtreding is aan deze ondernemer bestuursdwang opgelegd. Hij diende de pallets dezelfde dag te verwijderen en elders veilig op te slaan,. Ter voorkoming van deze overtreding en andere geconstateerde overtredingen heeft de OD NHN eveneens  een last onder dwangsom opgelegd aan de ondernemer. Deze geldt ook voor de verkoopperiode aankomende december. Daar bovenop heeft hij bezoek gehad van twee politieagenten voor de strafrechtelijke afhandeling van deze overtreding.

Voorcontroles

Het controleren van vuurwerkverkopende bedrijven gebeurt niet alleen in de laatste dagen van het jaar. Enkele maanden daarvoor zijn toezichthouders van OD NHN ook al doorlopend in touw om de vuurwerkverkoop zo veilig mogelijk te laten verlopen. Tijdens de zogenoemde voorcontroles worden inspecties en keuringen van de bunkers gecontroleerd en de aandachtspunten voor de komende verkoopdagen doorgenomen met de ondernemers. 

Resultaten

De  afgelopen vuurwerkcontroles gaven een normaal beeld vergeleken met eerdere jaren met normale vuurwerkverkoop:
De dag voor de start van de verkoop werden er nog 29 overtredingen bij 10 bedrijven geconstateerd. Op de drie verkoopdagen zelf zijn in totaal nog 8 overtredingen bij 5 bedrijven vastgesteld.
De geconstateerde overtredingen zijn bij (bijna) al deze bedrijven op aangeven van de toezichthouders dezelfde dag ongedaan gemaakt. 

 

vuurwerkcontroles_vuurwerk niet in bunker  vuurwerkverkoopcontroles-slordige opslag geen gangpad  vuurwerkcontroles te dicht op sprinkler- plafond

Enkele onvertredingen bij vuurwerkcontroles