Nieuw systeem natuurvriendelijk en duurzaam isoleren

Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) werkt samen met de Provincie Noord-Holland en adviesbureau Berenschot aan de ontwikkeling van een (pre-)soortenmanagementplan-systematiek ((pre-)SMP). Het werken met een (pre-)SMP heeft als doel om de woningisolatie in Noord-Holland te versnellen en toch de soortenbescherming te waarborgen.

De provincie wil in 2024 meerdere producten realiseren, die samen de (pre-)SMP-systematiek vormen.

Belangrijk punt daarin is de uitbereiding van de Beleidsregel natuurbescherming voor verduurzaming door de (pre-)SMP systematiek. Maar ook de subsidieregeling die voorziet in de verdeling van de specifieke uitkeringsmiddelen (SpUk) onder gemeenten. De SpUk is er enerzijds voor ecologisch onderzoek en anderzijds om vervangende verblijfplaatsen voor soorten te maken.

Op Natuurinclusief isoleren - Servicepunt Duurzame Energie is de meest actuele stand van zaken over (pre-)SMP’s te vinden. Ook vind je daar onder andere de eerste nieuwsbrief ‘natuurinclusief isoleren’. Inschrijven voor deze maandelijkse nieuwsbrief kan via dit aanmeldformulier.

Op dinsdag 6 februari organiseren OD NHN, de provincie en adviesbureau Berenschot een digitale informatiebijeenkomst voor gemeenteambtenaren. Deze vindt plaats van 9.30-11.00. Tijdens de bijeenkomst wordt ingegaan op de pre-SMP systematiek en de ondersteuning die de provincie biedt. Aanmelden kan hier.