Definitieve omgevingsvergunning datacenter Microsoft verleend

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) heeft vandaag de definitieve omgevingsvergunning verleend voor het bouwen en het in werking hebben van een datacenter van Microsoft te Middenmeer. In de vergunning zijn onder andere voorschriften opgenomen ter bescherming van het milieu. Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) heeft vanuit zijn provinciaal mandaat voor de Wet natuurbescherming de natuurparagraaf verzorgd van deze omgevingsvergunning. Hiervoor is het effect van de bouw en het gebruik van het datacenter op Natura 2000-gebied beoordeeld.

Het volledige bericht vindt u op de website van OD NZKG.