Zwemverbod Zwaansmeer in Uitgeest

De Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) heeft een zwemverbod ingesteld voor de zwemwaterlocatie Zwaansmeer in Uitgeest.
In het water van de locatie Zwaansmeer in Uitgeest is een blauwalgoverschrijding geconstateerd. Daarvoor was eerder al een negatief zwemadvies afgegeven. Omdat uit een nieuwe bemonstering blijkt dat de overschrijding flink is toegenomen en het negatieve zwemadvies niet goed werd nageleefd, is besloten een zwemverbod in te stellen.
Bij een zwemverbod is het risico op ziek worden dermate groot dat zwemmen verboden is.
Let op het informatiebord
De OD NHN adviseert om bij elk bezoek goed te letten op de blauwe informatieborden die bij alle officiële zwemlocaties in Noord-Holland staan. Op de borden staat naast algemene informatie over de locatie ook vermeld of op dat moment een waarschuwing, negatief zwemadvies of zwemverbod geldt.
Actuele informatie
Actuele informatie over de waterkwaliteit en veiligheid staat tijdens het zwemseizoen op zwemwater.nl. U kunt hiervan ook de apps downloaden via de App Store (voor iOS) of de Playstore (voor Android). Negatieve zwemadviezen en zwemverboden worden bovendien gemeld via Twitter: @ZwemwaterNH.