Spreekuur Soortenmanagementplannen

Het isoleren van woningen in combinatie met de aanwezigheid van beschermde soorten vormt een uitdaging. De soortenbescherming vraagt om uitgebreid ecologisch onderzoek voorafgaande aan isolatie, wat gezien de lange doorlooptijd en hoge kosten als ongewenst wordt gezien. 

Een oplossing daarvoor kan een soortenmanagementplan (SMP) zijn. Op basis van een SMP kan voor een groter gebied toestemming worden gevraagd voor uitvoering van werkzaamheden. Daarbij wordt rekening gehouden met de aanwezigheid van beschermde soorten. Veel gemeenten hebben daarom interesse in de ontwikkeling van een SMP. 

De OD NHN merkt dat gemeenten veel vragen hebben over de ontwikkeling van SMP’s. Om deze vragen te kunnen stellen, hebben wij om de week een digitaal spreekuur voor gemeenten. Het gaat hierbij om de eerste, algemene vragen. Het spreekuur is gericht op medewerkers van gemeenten, die in de opstartfase zitten voor de ontwikkeling van een (pre-)SMP. 

De spreekuren vinden plaats van op dinsdag van 10:00 tot 11:00 op de volgende data:

 • 20 februari
 • 5 maart
 • 19 maart
 • 2 april
 • 16 april
 • 30 april
 • 14 mei
 • 28 mei
 • 11 juni
 • 25 juni
 • 9 juli
 • 23 juli
 • 6 augustus
 • 20 augustus
   

Na deze periode zullen wij nagaan of er nog veel interesse is in het vragenuur, waarna wij het zo mogelijk zullen verlengen. 

Deelnemen kan via Microsoft Teams: Klik hier om deel te nemen aan de vergadering.
U kunt uw vragen van tevoren toezenden aan Natuurinclusief@odnhn.nl

Meer informatie kunt u ook vinden op de volgende website: Natuurinclusief isoleren - Servicepunt Duurzame Energie. Hier vindt u ook een Q&A met de meest gestelde vragen. Mogelijk zijn uw vragen hier reeds beantwoord.