Lars Voskuil is gedreven om samenwerking en gedeeld eigenaarschap verder te brengen

Na vijf jaren met Michiel Uitdehaag als voorzitter van het algemeen bestuur (AB), heeft er binnen het bestuur van de OD NHN een wisseling van de wacht plaatsgevonden. Sinds 12 juli 2023 heeft Lars Voskuil, burgemeester van de gemeente Bergen, het spreekwoordelijke stokje overgenomen.

Met Lars krijgt het algemeen bestuur een enthousiaste voorzitter in zijn midden met hart voor de doelstellingen en de organisatie. In dit interview meer over zijn drijfveren, ambitie en zijn rol als voorzitter.

Samenwerking als sleutelwoord

Lars Hj. VoskuilLars heeft al een rijke politieke carrière achter de rug. Zo was hij namens de PvdA gemeenteraadslid en fractievoorzitter in Naarden en Gooise Meren, vervulde hij enkele jaren de functie van Statenlid in de provincie Noord-Holland, en werkte hij als mediator op het gebied van Zorg en Overheid. Daarnaast mag hij zich sinds september 2021 burgemeester van Bergen noemen. Nu voegt hij het voorzitterschap van het algemeen- en dagelijks bestuur van de OD NHN aan zijn loopbaan toe.
Dit betekent niet dat hij het voorzitterschap als ‘extraatje’ ziet voor op zijn cv. “Ik heb gesolliciteerd vanuit een overtuiging. Ik heb een goed ontwikkeld gevoel van gedrevenheid om me écht ergens voor in te zetten”, vertelt Lars. Deze gedrevenheid komt regelmatig voort uit het grote belang voor goede samenwerking, zo laat de kersverse voorzitter weten. “Als je elkaar ergens kan vinden richting een gedeeld doel, moet je dat zeker doen en niet nalaten. Wanneer iedereen het voor zichzelf gaat doen, houd je weinig over.”

Vanuit zijn eigen politieke carrière ziet Lars dat de samenwerking tussen opdrachtgevers en OD NHN soms wat minder soepel verloopt. De nieuwe voorzitter denkt dat dit vooral komt, omdat er soms een gevoel van gedeeld eigenaarschap mist. Dat was een van de redenen waarom hij solliciteerde op de functie als AB-voorzitter. ”We moeten als gemeenten en bestuurders het gevoel krijgen: de OD NHN is van ons allemaal. De OD is net als elke andere afdeling van de gemeente, alleen werken ze ergens anders. Zonder de expertise van de omgevingsdienst kunnen we namelijk een heel groot deel van ons beleid simpelweg niet uitvoeren. Het is geen kostenpost waar veel geld naartoe gaat, maar juist een investering om op een goede manier beleid te maken én uit te voeren. Dat gevoel van gezamenlijk eigenaarschap en gezamenlijke noodzaak wil ik sterk voor het voetlicht brengen”, stelt de voorzitter.

Verder ziet Lars kansen om via de OD NHN de gehele samenwerking binnen Noord-Holland Noord te verbeteren. Lars: “Noord-Holland Noord is niet echt één geheel. Er zijn allemaal verschillende regio’s die nog niet optimaal samenwerken, maar er is wel één omgevingsdienst waarin ze samenkomen. Ik vind het interessant om te kijken of we hierin ook stapjes kunnen zetten. We hebben elkaar als regio echt nodig, zeker in het licht van de maatschappelijke opgaven die voor ons liggen. 

Dubbele functie

Na een sollicitatiegesprek met interim-voorzitter/gedeputeerde Stigter, OD-directeur Foppe en bestuursleden/wethouders Helling (Hoorn) en Slagter (Stede Broec) en een positieve uitkomst ervan had Lars opeens twee banen: voorzitter van de OD NHN én burgemeester van Bergen. In theorie zou dit bij een conflict tussen beide partijen tot spanningen kunnen leiden. Toch verzekert de voorzitter dat zijn onafhankelijkheid binnen ons bestuur gewaarborgd blijft. “Ik ben technisch voorzitter, dus ik heb geen stemrecht. Alleen als in het dagelijks bestuur de stemmen staken, mag ik de knoop doorhakken. Die situatie vind ik wel onwenselijk, want ik zit daar met een zekere onafhankelijkheid”, vertelt de geboren Amsterdammer geruststellend.

Waardering voor de zaak

De kersverse voorzitter heeft gedurende zijn loopbaan de omgevingsdiensten goed leren kennen en gelooft in de toegevoegde waarde van de diensten. “Er werken hele deskundige mensen, die heel veel kennis en ervaring in huis hebben waar we meer op moeten inzetten”, zo spreekt Lars zijn waardering uit. “Ook worden ze vaak ondergewaardeerd, omdat ze iets adviseren wat niet helemaal in de politieke wenselijkheid ligt. Maar ze adviseren natuurlijk gewoon op de wet vanuit hun deskundigheid.”
“De omgevingsdiensten kregen ook ineens de volle laag tijdens de stikstofdiscussie. En niet zoals gebruikelijk het Rijk, provincie of gemeenten. Dat was een spannende ontwikkeling. De omgevingsdiensten werden gezien als bron van het kwaad, terwijl ze staand beleid uitvoeren. Daar moet je als Rijk, provincie of gemeente voor gaan staan. Omgevingsdiensten kunnen zich er namelijk moeilijk tegen verdedigen, omdat ze niet de politiek bestuurlijke verantwoordelijkheid dragen. “
Tijdens zijn periode als voorzitter wil Lars het sentiment ten opzichte van de OD NHN verbeteren. “Ik hoop dat er door mijn voorzitterschap meer waardering gaat komen vanuit gemeenten die nu nog wat schuchter zijn en het gevoel hebben; de OD NHN is een externe partij. Ook zal ik het zelf niet nalaten om mijn gemeende en oprechte waardering uit te spreken voor alle medewerkers die harstikke goed werk afleveren. In geen enkel rapport wat ik heb gelezen staat dat ter discussie. Dat is echt een compliment dat de medewerkers in hun zak mogen steken”, spreekt Lars zich lovend uit.

Toekomst

En natuurlijk is er nog werk aan winkel. Met de uitkomsten van het rapport van de Commissie van Aartsen en het ingezette interbestuurlijk programma Versterking VTH-stelsel wordt de komende jaren gewerkt aan een robuustere omgevingsdienst die een nog stevigere positie kan gaan innemen. “Interessant om deze versterking vanuit mijn rol als voorzitter van dichtbij te volgen. Ik kijk uit naar de komende periode", besluit de nieuwe voorzitter.

Met Lars Voskuil krijgt de OD NHN een ervaren, enthousiaste bestuurder met ambitie en waardering voor de organisatie en de medewerkers. We wensen Lars heel veel succes en plezier met zijn nieuwe functie!