Nieuwe Omgevingswet per 1 januari 2024

Per 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. Deze wet gaat over de ruimte waarin we wonen, werken en ontspannen: de fysieke leefomgeving. Deze nieuwe wet voegt wetten samen en vereenvoudigt de regels voor veel van wat u buiten ziet, ruikt en hoort.

Voortaan kunt u op één plek kennisnemen van de regels en voorschriften van de verschillende bestuurslagen (gemeenten, waterschappen, provincies en Rijk). De wet geldt voor iedereen die activiteiten ontplooit in de fysieke leefomgeving in Nederland. 
De Omgevingswet kan gevolgen hebben voor uw bedrijf. Dat geldt met name als u iets in uw bedrijfsactiviteiten verandert dat gevolgen kan hebben voor de leefomgeving. Bijvoorbeeld een uitbreiding van- of verandering in uw activiteiten, het vergroten van uw bedrijfspand, of als u een evenement wilt organiseren. Bij het aanvragen van een vergunning krijgt u dan te maken met de nieuwe Omgevingswet. Een aanvraag doet u in het nieuwe Omgevingsloket

Als u niets verandert aan de eigen bedrijfsactiviteiten, hoeft u met het in werking treden van de Omgevingswet niet direct iets te doen. Omgevingsvergunningen blijven automatisch gelden en u hoeft ook niet opnieuw een melding te doen. Dat regelt het overgangsrecht. 
Meer informatie voor ondernemers over de Omgevingswet, leest u hier. 

Inwoners

Wilt u als inwoner meer te weten komen over de Omgevingswet en wat het voor u betekent, raadpleeg dan de website van uw gemeente. Op deze pagina van onze website bieden wij slechts algemene informatie over de wet.

Wennen

De Omgevingswet is nieuw. Dat is wennen, voor u, maar ook voor ons. De komst van de Omgevingswet heeft een grote impact op onze organisatie en processen. Ondanks dat wij ons daar op hebben voorbereid, zal het werken met nieuwe regelgeving, processen en een nieuw landelijk digitaal stelsel in het begin nog wennen zijn. Terwijl we ons aanpassen aan deze nieuwe regelgeving en werkwijze, waarderen we uw geduld en begrip. Ons doel is om hetzelfde hoge niveau van dienstverlening te behalen dat u van ons gewend bent.

Onvolkomenheden

Met de introductie van de Omgevingswet hebben wij ons best gedaan om onze website up-to-date te houden, met de meest actuele informatie en relevante links. Hoewel we zorgvuldigheid betrachten in onze informatievoorziening, kunnen we geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele onvolkomenheden of de gevolgen daarvan.

Feedback

Mocht u op onze website nog onjuiste, niet actuele informatie of links tegenkomen, dan horen wij dat graag. Wij stellen uw input op prijs om onszelf te verbeteren.