Gedragscode AEDES goedgekeurd door minister

Op 12 april 2023 heeft de minister voor Natuur en Stikstof de Gedragscode soortenbescherming voor woningcorporaties goedgekeurd.

De gedragscode is onder andere hier te vinden op de website van RVO.
 

Deze gedragscode kan gebruikt worden door woningcorporaties bij renovatie, verduurzaming en het beheer en onderhoud van hun woningbezit. Als gewerkt wordt onder de gedragscode ‘soortbescherming voor woningcorporaties’, is er geen losse ontheffing in het kader van de Wet natuurbescherming meer nodig.


Wel moeten de werkzaamheden, minimaal twee weken van tevoren, worden gemeld. In Noord-Holland moet dat bij de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord. Het meldingsformulier daarvoor staat op deze pagina over soortenbescherming.


Meer informatie over de gedragscode is te vinden in bijgevoegde memo.