Wat is asbest?

Vóór 1994 zijn asbesthoudende materialen veel gebruikt, bijvoorbeeld in gebouwen en woningen. Later werd algemeen bekend dat asbest grote risico's voor de gezondheid met zich mee kan brengen. 

Wat is asbest

Asbest is een verzamelnaam voor zes, in de natuur gevormde, minaleren met een vezelstructuur. Lang werd gedacht dat asbest vooral goede eigenschappen bezat. Het is immers sterk, slijtvast, bestand tegen basen en hoge temperaturen én het is goedkoop. Deze eigenschappen zorgden er dan ook voor dat er veel asbesthoudende materialen zijn gebruikt tijdens de bouw van gebouwen en woningen. Tegenwoordig weten we echter dat asbest grote risico's voor de gezondheid meebrengt.

Bij de bouw van gebouwen en woningen werd asbest met of zonder een bindmiddel verwerkt in het proces. Dit deed men door het te combineren met producten zoals cement, karton, lijm of gips. In de loop der tijd vindt door diverse invloeden aantasting van het bindmiddel plaats. Soms vergaat het bindmiddel helemaal.

In Nederland zijn er drie toegepaste soorten van asbest: wit asbest (chrysotiel), blauw asbest (crocidoliet) en bruin asbest (amosiet). Meestal zijn er in één product twee of drie verschillende soorten asbest aanwezig.

Asbest verwijderen

Indien u als particulier asbest gaat verwijderen, moet u voor uw eigen veiligheid een aantal regels in acht nemen. Zo moet u eerst een sloopmelding bij de gemeente indienen voordat u asbest gaat verwijderen. Vervolgens vertelt de gemeente of u het asbest zelf mag verwijderen of dat het gedaan moet worden door een gecertificeerd bedrijf. 

In de bijlage hebben wij alle belangrijke aandachtspunten voor u op een rijtje gezet. U kunt het document ook hier direcet openen: asbest verwijderen.

Asbest op openbare plaatsen

Als u asbest op een openbaar terrein vindt, moet u dit altijd melden bij de OD NHN. Als het nodig is zal de gemeente het asbest zo snel mogelijk laten verwijderen en mogelijk ook onderzoek laten verrichten naar de mate van de verontreiniging. In sommige gevallen wordt het terrein afgezet gedurende het onderzoek.

Asbest op eigen terrein

Als u asbest aantreft op uw eigen terrein, bent u zelf verantwoordelijk voor het verwijderen van het asbesthoudende materiaal. U moet zelf onderzoek laten verrichten naar de ernst van de verontreiniging. Een bodemonderzoek kunt u laten uitvoeren door een bodemonderzoeksbureau. Het onderzoek moet worden uitgevoerd volgens de regels van de NEN 5707 (opgesteld door het Nederlands Normalisatie-instituut).

De provincie is het bevoegd gezag op het gebied van asbestsaneringen.

Subsidieregelingen

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft in juli 2016 het Programmabureau voor de Versnellingsaanpak asbestdaken sanering opgericht. Het Programmabureau stimuleert en monitort de versnelling van de sanering van asbestdaken in Nederland. Lees hierover meer op deze website van het Programmabureau.

Asbest module online

Gemeenten, ministerie van Infrastructuur en Milieu en Rijkswaterstaat/ Kenniscentrum Infomil, hebben gezamenlijk informatie over asbest beschikbaar gesteld. Deze informatie is via de asbestmodule beschikbaar.

De module is direct te benaderen via: ASBESTMODULE ONLINE

Subsidieregeling

Op landelijk niveau is een subsidieregeling voor het verwijderen van asbest. Helaas is het subsidieplafond bereikt en kunt u momenteel geen subsidie meer aanvragen. De landelijke regeling is per 15 december 2018 gesloten.

Ook de provinciale regeling 'Asbest eraf, zonnepanelen erop' is gestopt.