Bodemonderzoek

Bij bouwactiviteiten moet worden voorkomen dat er wordt gebouwd op verontreinigde grond. Daarom moet de bodemkwaliteit op de plaats van het bouwwerk bekend zijn.

Ook kan de aanwezigheid van bodemverontreiniging invloed hebben op de waarde van een bedrijfspand. Bij de taxatie van een bedrijfspand is de bodemkwaliteit daarom ook een aandachtspunt. Het is raadzaam om een bodemonderzoek uit te voeren voordat u een bedrijfspand (ver)koopt.

Wanneer is een bodemonderzoek noodzakelijk?

Bodemonderzoek kan naar oordeel van de gemeente noodzakelijk zijn bij:

  • Aanvraag omgevingsvergunning "Bouwen"
  • Aanvraag omgevingsvergunning "Milieu"

Ook als een bodemonderzoek niet verplicht is, is het aan te bevelen na te gaan of de bodem verontreinigd is en/of er verdenkingen van verontreinigingen zijn. U kunt hiervoor advies vragen aan de milieudienst of zelf informatie over uw perceel opvragen via het Bodemloket.

Procedure van een bodemonderzoek

Bij een bodemonderzoek wordt de chemische kwaliteit van de grond en het grondwater onderzocht. Dat gebeurt om te bepalen of de grond geschikt is voor het voorgenomen gebruik.
Het onderzoek moet worden uitgevoerd volgens de geldende normen voor bodemonderzoek én door een gespecialiseerd en gecertificeerd adviesbureau in opdracht van de aanvrager of eigenaar. De OD NHN beoordeelt vervolgens dit onderzoek.

Een lijst met adviesbureaus die werken volgens een landelijk afgesproken kwaliteitsstandaard voor bodemonderzoek en -sanering kunt u vinden op de website van Rijkswaterstaat Leefomgeving.

Als u er zeker van wilt zijn dat het juiste onderzoek wordt uitgevoerd, kunt u van tevoren de onderzoeksopzet door de OD NHN laten controleren.