Bergen

Op deze pagina kunt u lezen of en hoe de subsidie voor uw eigen gemeente is geregeld.
Voor vragen kunt u bellen naar de subsidietelefoon: 088-10 21 398 (op werkdagen van 9:00-12:00 uur).

Subside energiebesparing bestaande woningbouw 2022

De gemeentelijke subsidieregeling is helaas niet meer beschikbaar. Hou voor meer informatie de website van gemeente Bergen in de gaten.

Het totale subsidiebudget is inmiddels aangevraagd. U kunt geen subsidie meer aanvragen. Alle lopende aanvragen worden uiteraard nog afgehandeld.

Gaat u uw woning verduurzamen? U kunt ook gebruik maken van de landelijke subsidieregeling via de website van het RvO kunt u hier alles over terugvinden. 

Indien u nog aanvullende gegevens moet verstrekken, kunt u gebruik maken van de formulieren aan de rechterkant van deze pagina.

Let op! Per 1 maart 2021 worden door netbeheerder Liander de kosten voor het permanent verwijderen van de aardgasaansluiting niet meer in rekening gebracht. Er kan daardoor voor alleen maatregel 12 van de maatregelenlijst (definitief verwijderen van gasaansluiting door netbeheerder) geen subsidie aangevraagd worden. Om bewoners te stimuleren tot het nemen van maatregelen die leiden tot het permanent verwijderen van de gasaansluiting belonen we dit met een hoger maximum subsidiebedrag als:

- de eigenaar 2 maatregelen heeft uitgevoerd die leiden tot het definitief afsluiten van de gasaansluiting (maatregel 12) en voor deze 2 maatregelen subsidie aanvraagt. Dit zorgt ervoor dat de eigenaar recht heeft op een extra subsidiebedrag van €500,-, waardoor het maximum toe te kennen subsidiebedrag €2.500,- bedraagt. 

Bij de aanvraag dient een getekende verklaring van de netbeheerder meegestuurd te worden waarin verklaard wordt dat de gasaansluiting van de woning permanent is verwijderd.

 

Hoe verwijder ik mijn gasaansluiting?

Verwijderen van uw aansluiting vraagt u hier aan. De werkzaamheden van Liander bestaan uit het weghalen van de meter, de aansluitkast en de kabel en/of leiding in de grond.

 

Vragen?

Heeft u een vraag over een gemeentelijke subsidie?

Neem dan telefonisch contact op met onze subsidie-medewerkers via 088-10 21 398 (op werkdagen van 9:00-12:00 uur) of stel uw vraag online via ons contactformulier.