Bergen

Op deze pagina kunt u lezen of en hoe de subsidie voor uw eigen gemeente is geregeld.
Voor vragen kunt u bellen naar de subsidietelefoon: 088-10 21 398 (op werkdagen van 9:00-12:00 uur).

 

Subsidie energiebesparing bestaande woningen 2024-2026

 

Subsidieregeling klimaatadaptieve maatregelen Bergen 2024