Subsidie energiebesparing bestaande woningen 2024-2026

Voorwaarden

De regeling kan alleen worden aangevraagd door eigenaar-bewoners van een bestaande woning in de gemeente Bergen waarvan de WOZ-waarde van het jaar 2022 lager is dan 561.000 euro.
Daarnaast gelden o.a. de volgende voorwaarden:
•    De werkzaamheden moeten zijn/worden uitgevoerd door een daartoe gespecialiseerd bedrijf. Doe-het-zelf is uitgesloten.
•    De woning heeft een woonfunctie. Recreatiewoningen zijn uitgesloten.
•    De werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd tussen 17 juni 2022 en 1 november 2026.
•    De werkzaamheden hebben geen betrekking op een uitbreiding / vergroting van de woning.
•    De overige voorwaarden vindt u terug in de Regeling en de Maatregelenlijst.

Maatregelen

U kunt subsidie aanvragen voor de isolatiemaatregelen die ook via de landelijke ISDE-regeling worden gesubsidieerd. Het is toegestaan om gebruik te maken van zowel de ISDE-regeling als deze gemeentelijke regeling.
De gemeentelijke regeling geeft subsidie op:
•    Dak-, zolder- of vlieringisolatie
•    Vloer- en bodemisolatie
•    Binnengevelisolatie
•    Buitengevelisolatie en spouwmuurisolatie. Hiervoor geldt echter wel dat u een ontheffing Wet natuurbescherming dient te kunnen overleggen of een ecologisch onderzoek.
•    HR++glas en HR+++glas
•    Isolerend paneel in combinatie met HR++(+)glas
•    Isolerende deur in combinatie met HR++(+)glas
•    Energiezuinig ventilatiesysteem (alleen in combinatie met andere maatregelen)
•    Verwijderen aardgasaansluiting (alleen in combinatie met andere maatregelen)

Hoe vraagt u subsidie aan?

Op deze pagina vindt u ook het Aanvraagformulier. Vul deze in. 
Verplichte bijlagen zijn:
•    Offerte indien de werkzaamheden nog moeten worden uitgevoerd.
•    Factuur, Betaalbewijs en Aannemers-installateursverklaring wanneer de maatregelen inmiddels zijn uitgevoerd.
•    Bij spouwmuurisolatie of buitengevelisolatie is een ecologisch vooronderzoek of ontheffing Wet natuurbescherming vereist.

Voor het ondertekenen van de invulbare pdf's kunt u deze het beste openen in het programma Adobe Acrobat Reader op uw computer.

Vragen?

Heeft u een vraag over een gemeentelijke subsidie?
Neem dan telefonisch contact op met onze subsidie-medewerkers via 088-10 21 398 (op werkdagen van 9:00-12:00 uur) of stel uw vraag online via ons contactformulier.