Heiloo

Op deze pagina kunt u lezen of en hoe de subsidie voor uw eigen gemeente is geregeld.

Let op: Wanneer u een aanvraag indient voor subsidie is het mogelijk dat uw aanvraag na beoordeling wordt afgewezen omdat het subsidieplafond bijna is bereikt. Door de grote vraag naar deze subsidie duurt de verwerking van de aanvraag langer dan normaal. We verwachten u binnen 8 weken een terugkoppeling te geven over uw aanvraag.

Subsidie energiebesparing bestaande woningbouw 2022-2023

De subsidieregeling is opnieuw beschikbaar gesteld. Het subsidieplafond voor 2023 is verhoogd met € 200.000,-. Gebruik de formulieren aan de rechterkant van deze pagina om de subsidie aan te vragen:

Dien uw aanvraag in nadat de werkzaamheden zijn uitgevoerd.

Let op! Per 1 maart 2021 worden door netbeheerder Liander de kosten voor het permanent verwijderen van de aardgasaansluiting niet meer in rekening gebracht. Er kan daardoor voor alleen maatregel 12 van de maatregelenlijst (definitief verwijderen van gasaansluiting door netbeheerder) geen subsidie aangevraagd worden. Om bewoners te stimuleren tot het nemen van maatregelen die leiden tot het permanent verwijderen van de gasaansluiting belonen we dit met een hoger maximum subsidiebedrag als:

- de eigenaar 2 maatregelen heeft uitgevoerd die leiden tot het definitief afsluiten van de gasaansluiting (maatregel 12) en voor deze 2 maatregelen subsidie aanvraagt. Dit zorgt ervoor dat de eigenaar recht heeft op een extra subsidiebedrag van €500,-, waardoor het maximum toe te kennen subsidiebedrag €2.500,- bedraagt. 

Bij de aanvraag dient een getekende verklaring van de netbeheerder meegestuurd te worden waarin verklaard wordt dat de gasaansluiting van de woning permanent is verwijderd.

 

Hoe verwijder ik mijn gasaansluiting?

Verwijderen van uw aansluiting vraagt u hier aan. De werkzaamheden van Liander bestaan uit het weghalen van de meter, de aansluitkast en de kabel en/of leiding in de grond.

 

Vragen?

Heeft u een vraag over een gemeentelijke subsidie?

Neem dan telefonisch contact op met onze subsidie-medewerkers via 088-10 21 398 (op werkdagen van 9:00-12:00 uur) of stel uw vraag online via ons contactformulier.