Subsidieregeling klimaatadaptieve maatregelen Heiloo 2024

De subsidieregeling klimaatadaptieve maatregelen is bedoeld voor maatregelen in vier categorieën:

 1. Hemelwaterafvoer afkoppelen
 2. Ontstenen en vergroenen
 3. Groen dak of blauw dak
 4. Hemelwater gebruiken

Let op: per pand kunt u deze subsidie eenmaal per jaar aanvragen. Dat mag een gecombineerde aanvraag zijn voor meerdere maatregelen.

De hoogte van de subsidievergoeding is afhankelijk van specifieke criteria per maatregel.

De maximale vergoeding bij vergroening is €500. Bij de overige drie categorieën is dit €2000,-.

Hemelwaterafvoer afkoppelen

Bij de categorie hemelwater gebruiken is de vergoeding maximaal 30% van de kosten. Bij de overige drie categorieën is dit 50%.
Voorbeelden van maatregelen

  • Hemelwaterafvoer loskoppelen
  • Infiltratiekrat
  • Infiltratieveld

Ontstenen en vergroenen

  • Verharding vervangen door vaste beplanting of gras

Groen dak of blauw dak

  • Groen dak
  • Daktuin
  • Blauw dak
  • Groenblauw dak

Hemelwater gebruiken

  • Waterzakken in de kruipruimte
  • Regenwaterschutting

Hoe vraagt u de subsidie aan?

U vraagt de subsidie achteraf aan. Dat doet u met het aanvraagformulier. Houdt de volgende gegevens bij de hand: voor-en-na foto’s, afmetingen, facturen en betalingsbewijzen. Uit deze bijlagen moet blijken dat u aan de voorwaarden voldoet.

Voorwaarden per categorie

Hemelwaterafvoer afkoppelen

 • U koppelt minimaal 5m² verhard oppervlak af van het riool;
 • Het water gaat naar een waterberging op eigen terrein;
 • De waterberging heeft een capaciteit van 20 liter per afgekoppelde m2.

Ontstenen en vergroenen

 • U vervangt minimaal 15 m² verharding door groen. 

 Groen dak of blauw dak

 • Het dak is minstens 4 m².
 • De watercapaciteit van een blauw dak is minimaal 40 liter per m².

Hemelwater gebruiken

 • U slaat minimaal 500 liter hemelwater op. Dit gebruikt u om drinkwater te besparen. U kunt dit regenwater gebruiken voor het toilet, de wasmachine, schoonmaakklussen of tuin sproeien.

 

Voor het ondertekenen van de invulbare pdf's kunt u deze het beste openen in het programma Adobe Acrobat Reader op uw computer.

 

Vragen?

Heeft u een vraag over een gemeentelijke subsidie?
Neem dan telefonisch contact op met onze subsidie-medewerkers via 088-10 21 398 (op werkdagen van 9:00-12:00 uur) of stel uw vraag online via ons contactformulier.